Wij vragen

Directeur regio Noord-Midden

Directeur met gevoel voor de gehandicaptenzorg, die kansen en risico’s herkent en vandaar uit de zorg- en dienstverlening innoveert en vertaalt naar positieve resultaten voor cliënten van Dichterbij.

De regio Noord-Midden is een van de vier zorgregio’s van Dichterbij. Als directeur ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan cliënten in de regio. Vragen en behoeften van cliënten staan hierbij centraal. Je hebt oog voor nieuwe zorgconcepten, al dan niet met inzet van technologie, en hebt het lef om deze te realiseren. Je werkt aan oplossingen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hiervoor zoek je ook samenwerking binnen de keten en lever je een actieve bijdrage. Je kan inhoud, vorm en uitvoering geven aan nieuwe en bestaande projecten.

Dichterbij werkt met zelforganiserende teams waarbij zoveel mogelijk regie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap aan de medewerkers op de werkvloer wordt gelegd. Als directeur stimuleer je het zelforganiserend werken, bevorder je dat medewerkers in hun kracht komen en weet je de juiste balans te vinden tussen ruimte en vertrouwen enerzijds en kaderstelling en monitoring anderzijds. Je stuurt op hoofdlijnen , maar bent in staat om situationeel het belang van details te onderkennen en daarop te anticiperen. Tevens ben je in staat om te schakelen en te verbinden op de assen centraal-decentraal en strategisch-operationeel.

Als directeur ben je het boegbeeld van de regio Noord-Midden. Je geeft de managers de verantwoordelijkheid die ze aankunnen en versterkt hen hierin. Je coacht en faciliteert vanuit vertrouwen, motiveert hen om actief en initiërend bezig te zijn. Durft los te laten waar kan, want van fouten kan je leren. Daarbij reken je op commitment, stel je heldere kaders en spreek je aan op resultaat.

Zowel de collega directeuren als managers, medewerkers en cliënten vragen om een directeur die verbindt. Je bewerkstelligt een cultuur van elkaar ondersteunen, vertrouwen en ook aanspreken en vervult hierin een voorbeeldfunctie. Door visie, missie, strategie en doelen van Dichterbij en de gehandicaptenzorg te verbinden en over te brengen zorg je dat anderen geïnspireerd raken.

Daarbij is de inhoud leidend: je kan jezelf inleven in en meedenken met medewerkers werkzaam in de directe zorg van cliënten. Samen werk je aan een helder leef concept waar je de zorgteams en het vastgoed op afstemt. Hiervoor coach je op professioneel gedrag vanuit die inhoud.

MT-Dichterbij

Je maakt samen met regiodirecteuren, stafdirecteuren en Raad van Bestuur onderdeel uit van het MT-Dichterbij. Als lid van MT-Dichterbij rapporteer je direct aan de Raad van Bestuur. Je adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur bij de ontwikkeling en realisatie van het strategisch beleid in algemene zin en het zorgbeleid in het bijzonder. Samen met de Raad van Bestuur en je collega’s van MT-Dichterbij ben je mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie van de gehele organisatie.

Om tot effectieve resultaten te komen is samenwerking in het team belangrijk en dienen de leden van het team elkaar te versterken o.a. door complementair te zijn. Daarom beschik je over het vermogen om resultaten te bereiken en zoek je naar verbinding.

Wie ben jij

 • Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau en meerjarige werkervaring in het zelfstandig leiden en professionaliseren van een omvangrijke organisatie eenheid en managen van complexe (verander)processen binnen een grote organisatie;
 • Je hebt kennis van en ervaring met het leidinggeven aan professionals;
 • Je bent sterk verander- en organisatiekundig onderlegd om vanuit een mens- en ontwikkelgerichte houding invulling te geven aan het reeds ingezette veranderproces;
 • Je kan snel en effectief problemen analyseren, kan problemen of situaties in een meeromvattend kader plaatsen, weet overzicht te houden en verbanden te leggen en op basis daarvan juiste beslissingen te nemen, ook in het geval van tegenstrijdige belangen;
 • Je hebt een zorginhoudelijke oriëntatie, danwel ervaring;
 • Je stelt de klant altijd centraal;
 • Je beschikt over aantoonbare executiekracht, werkt zelfstandig en acteert oplossingsgericht en ondernemend;
 • Je bent creatief en ziet altijd meerdere wegen om tot een oplossing te komen.

Ons aanbod

Dit zijn wij

Dichterbij biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten in Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland. Dichterbij streeft naar een samenleving waarin kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben. Waarin zij hun eigen keuzes maken, zich kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen inzetten. Een samenleving waarin zij lekker in hun vel zitten, zo gewoon mogelijk kunnen leven en op het juiste moment zorg en ondersteuning op maat krijgen – thuis, op school en op onze eigen locaties. Onder de naam Stevig wordt ook specialistische en forensische zorg geleverd.

Wij dagen onze cliënten uit om het beste uit zichzelf te halen. Datzelfde doen we bij onze medewerkers. Wij vragen hun om te ondernemen, om initiatief te nemen en zichzelf te ontwikkelen. Daarvoor krijg je de ruimte. Spreekt dit je aan, dan heb jij het Dichterbij-hart en zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Wat neem je mee terug?

 • Zinvol samenwerken met gemotiveerde en professionele collega’s in een moderne omgeving;
 • Je maakt deel uit van een maatschappelijk organisatie waarin bevlogen en betrokken medewerkers zinvol werk doen;
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen en aan je carrière te werken;
 • Een salaris van minimaal € 5.866,- tot maximaal € 9.156,- conform CAO-Gehandicaptenzorg FWG 80 op basis van een 36-urige werkweek.Deze vacature is verlopen