Futuris zorg & werk B.V.

Futuris Zorg & Werk Eindhoven B.V. (Futuris)  is een kleinschalige zorginstelling  in de regio Zuid-Oost Brabant (ca. 40 medewerkers). Futuris biedt gecontracteerde zorg op basis van zorg in natura (ZIN) vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en voor een klein gedeelte via PGB. Futuris heeft overeenkomsten met centrumgemeenten Eindhoven en Helmond en met Dommelvallei, Kempen, BVO (Best, Veldhoven, Oirschot), A2-gemeente en Peelgemeenten.

 

De doelgroep waar Futuris zich op richt zijn (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, licht verstandelijke beperking (LVB) en/of met andere psychische problematiek (zoals angststoornissen, depressies, persoonlijkheidsproblematiek en PTSS). De begeleiding is vooral gericht op praktische ondersteuning in de dagelijkse bezigheden. Futuris gaat daarbij uit van het principe dat werk/dagbesteding ontzorgt.  Hierbij werken de begeleiders deels ontwikkelingsgericht waarbij zij zich richten op het toewerken naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid. Voor een ander gedeelte van de doelgroep, waarbij dit ontwikkelperspectief ontbreekt,  is de begeleiding gericht op behouden van een stabiele situatie dan wel voorkomen van achteruitgang in functioneren.

 

Door de brede aanpak biedt Futuris al haar cliënten een zinvol en compleet aanbod. Er wordt samen met de cliënt gekeken naar wat mogelijk is in wonen, zorg en dagbesteding, maar ook in begeleiding bij sport, onderwijs en vrije tijd. Zo veel als mogelijk zelfstandig wonen en leven, voor jezelf leren zorgen, ontdekken waar je goed in bent en je eigen zaken regelen. Dat is waar Futuris mensen bij ondersteunt en begeleidt. Daarom heeft zij met andere bedrijven en organisaties een aantal werkprojecten georganiseerd. Werkprojecten met als doel een zinvolle daginvulling waar een cliënt nieuwe dingen kan leren en al werkend kan oefenen.

 

Futuris heeft (middels Futuris Wonen B.V.) 110 appartementen tot haar beschikking die zij aanbiedt als woning voor haar cliënten. Wonen is natuurlijk veel meer dan alleen een dak boven je hoofd en een eigen voordeur. Het hebben van een eigen woning bevordert de zelfstandigheid. Met dit integrale aanbod ondersteunt Futuris de cliënt op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Werken bij

Binnen Futuris is de functie van ambulant begeleider een veelomvattende functie. Het takenpakket van de functie bestaat primair uit het begeleiden van cliënten, ambulant of binnen een beschermd wonen traject. Daarnaast voeren ambulant begeleiders de volgende taken uit; contacten met gemeentelijke instanties, voeren van intake gesprekken, coördinerende taken rondom huisvesting, stagebegeleiding etc. 

De ambulant begeleiders van Futuris zijn hoog opgeleide professionals (98% is HBO of hoger geschoold). Zij zijn empathisch, ervaren, daadkrachtig, zelfstandig en zodanig flexibel dat de cliënt binnen de gemaakte afspraken een beroep op ze kan doen. Binnen de organisatie zijn er te allen tijde collega’s beschikbaar voor overleg of advies en worden ervaringen gedeeld tijdens intervisiebijeenkomsten.  Door de duale begeleiding is er sprake van structurele dagelijkse samenwerking en continue afstemming en kennisuitwisseling tussen de begeleiders. Elke medewerker heeft daarnaast een eigen opleidingsbudget ter beschikking om zodoende te kunnen blijven investeren in de persoonlijke ontwikkeling. 

Binnen de teamsamenstelling zorgt Futuris dat er zoveel mogelijk balans is in achtergrond, ervaring, kennis, leeftijd en expertise. Bij de selectie van nieuw personeel staan passend niveau en competenties bovenaan de lijst van vereisten.  Huidige ambulant begeleiders hebben hun ervaring in diverse sectoren: geestelijke gezondheidszorg/ psychiatrie, jeugdzorg, verslavingszorg, gehandicaptenzorg enzovoorts. Door deze mix van achtergronden is de organisatie in staat om binnen de diversiteit aan doelgroepen de juiste begeleiding te bieden. Dit geldt ook voor de Wlz doelgroep. Er zijn voldoende ambulant begeleiders die ruime ervaring hebben met deze doelgroep. 

Ambulant medewerkers worden inhoudelijk ondersteund en aangestuurd door respectievelijk een coördinator zorg en een manager. Dit gebeurt middels vast ingeplande caseload besprekingen maar ook in geval van complexe casussen en calamiteiten en bij vraagstukken op persoonlijk ontwikkelgebied. De coördinator zorg en de manager zorgen in samenwerking met de directeur voor het onderhouden en benutten van het kennis- en partnernetwerk van Futuris binnen de domeinen zorg, wonen en werk.  

De backoffice ontfermt zich over de administratieve ondersteuning zodat het team van begeleiders zich kan concentreren op de zorg. Verder beschikt Futuris over jobcoaches en werkbegeleiders die zich inzetten rondom de dagbesteding- en werkervaringstrajecten van onze cliënten. Een huismeester zorgt ervoor dat de woonlocaties structureel gecheckt worden op veiligheid en hygiëne.

 

Leren bij

Locaties

Futuris zorg & werk B.V.

Daalakkersweg 2
5641 JA  Eindhoven

Vacatures Futuris zorg & werk B.V.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Futuris zorg & werk B.V. maak dan een vacature-alert aan.

Geestelijke Gezondheidszorg
Raiffeisenstraat 3 a
5611 CH
 Eindhoven