Wij vragen

 • Een afgeronde relevante opleiding op hbo-niveau, aangevuld met een VO-gezinstherapie / systeemtherapie opleiding en een NVRG-registratie;
 • Ervaring in de psychiatrie of uitgebreide werkervaring als systeemtherapeut. Daarnaast heb je een brede kennis van diverse therapieën;
 • Sociale vaardigheden om een vertrouwensrelatie met de cliënt en zijn/haar omgeving op te kunnen bouwen, met behoud van de eigen professionele houding;
 • Goede mondelinge, schriftelijke en non-verbale uitdrukkingsvaardigheden in verband met uiteenlopende gespreks- en overlegsituaties, het opstellen van rapporten, brieven en beleidsnota’s;
 • Oplettendheid en opmerkzaamheid, onder andere bij diagnostiek en behandeling waarbij in korte tijd op een groot aantal uiteenlopende factoren moet worden gelet;
 • Doorzettingsvermogen, systematiek en volharding zijn noodzakelijk in relatie met de cliënt en zijn omgeving;
 • Integriteit en betrouwbaarheid in verband met de omgang met privacygevoelige informatie.

Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?

Centrum Jeugd Breburg is een veelzijdige specialist in psychiatrie en biedt hoogspecialistische behandeling voor complexe hulpvragen van kinderen, jongeren (tot 23 jaar) en hun systeem. Onze kennis brengen wij -onder andere via consultatie- graag over.

Wij hebben specialistische kennis op het gebied van emotie, persoonlijkheid en ontwikkeling en zijn veelzijdig in de behandeling die we -vaak samen met andere partners in de jeugdhulp- vormgeven. We streven ernaar cliënten de zorg zo dicht mogelijk bij huis te bieden. Wij werken vanuit poliklinieken en klinieken in Tilburg en Breda en met intensieve ambulante trajecten zoals FACT, Spoedmodule en Onderwijs & Psychiatrie.
Voor de komende jaren liggen er uitdagingen op het gebied van ketensamenwerking in de hoogcomplexe zorg, uitbreiding consultatie en doorontwikkeling zorgpaden.

We zijn op zoek naar systeemtherapeuten voor team Emotie & Persoonlijkheid Centrum Jeugd - Tilburg die daarnaast ook ingezet kunnen worden in de intensieve ambulante trajecten van FACT en Spoedmodule. Meer informatie over de afdeling is te vinden op de pagina van Centrum Jeugd.

Wat ga je doen?

 • Vanuit een systeemtheoretisch kader observeer, onderzoek en behandel je relaties en gezinssystemen om de relatiegebonden aspecten van de cliënt zijn/haar problematiek te verminderen of verwijderen;
 • Om inzicht te verkrijgen in de interactionele betekenis van het psychisch/psychiatrisch symptoom van de cliënt voer je (intake)gesprekken en verricht je observaties gericht op het verzamelen van informatie over de omgeving van de cliënt;
 • Je geeft psycho-educatie aan cliënten en hun omgeving;
 • Onderzoeksbevindingen geef je weer in een verslag en je stelt in overleg met de cliënt een behandelplan op. Dit plan en een opgestelde behandelindicatie bespreek je met andere hulpverleners en je adviseert hen hierin;
 • Binnen complexe behandelcontexten verricht je systeemtherapeutische behandelingen volgens een specialistische methodiek met interventies van aanmerkelijke diepgang en omvang;
 • Voor de continuering van de zorg draag je bij aan begeleidings- en opleidingstaken van collega’s en therapeuten in opleiding en aan beleidsontwikkelingen van de afdeling, zorggroep en organisatie.

Ons aanbod

Een betekenisvolle baan met ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De functie is ingeschaald in FWG 60 (minimaal €2.872,- en maximaal €4.486,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

GGz Breburg biedt een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden via FiscFree®. Daarmee kun je met belastingvoordeel o.a. deelnemen aan het fietsenplan, een nieuwe laptop aanschaffen of lidmaatschap voor een beroepsvereniging betalen. De kosten voor verplichte registraties worden door de werkgever vergoed.

Je hebt ook recht op een persoonlijk opleidingsbudget, tegemoetkoming reiskosten, vaste eindejaarsuitkering (13e maand) en een goede pensioenregeling. Overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO GGZ.

Deze vacature is verlopen

Recente Vacatures