Wij vragen

 • Een afgeronde opleiding tot GZ-, klinisch psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist-regiebehandelaar, specialist ouderengeneeskunde, klinisch geriater of psychiater en een geldige BIG-registratie.
 • Zorginhoudelijk leiderschap om de doorontwikkeling van kwaliteit op het gebied van ouderenpsychiatrie een impuls te geven of te borgen.
 • Aantoonbare ervaring en affiniteit met ouderenpsychiatrie.
 • Ruime kennis op het gebied van (psycho)diagnostiek, behandeling en onderzoek.
 • Een strategische visie op ontwikkelingen binnen de ggz en ouderenpsychiatrie in het bijzonder.
 • Vaardigheden om breed draagvlak te creëren en win-win situaties te bewerkstelligen.
 • Je bent 24-36 uur per week beschikbaar.

Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?

Centrum Senioren biedt klinische-, groeps– en ambulante hulpverlening aan senioren vanaf de leeftijd van 60 jaar. De behandeling van onze cliënten richt zich primair op herstel of maximale reductie van psychiatrische- en cognitieve stoornissen, met als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en daarmee de maatschappelijke positie van senioren te behouden of te verbeteren.

Naast de cliënt wordt diens sociale netwerk nadrukkelijk bij de behandeling betrokken. Betrokken professionals zien we als partners in de zorg en maken daarmee onderdeel uit van het netwerk van de cliënt.

Op locatie Korvelseweg in Tilburg zijn twee klinieken cure gevestigd. Een open en een gesloten setting met ieder 20 bedden. Wij bieden daar met enthousiaste multidisciplinaire teams crisisbehandeling, kortdurende opname en resocialisatie aan. Een van de twee units is een Zorg Innovatie Centrum (ZIC). Meer informatie tref je aan op de website van Centrum Senioren.

Wat ga je doen?

 • Je geeft als manager behandeling zorginhoudelijk leiding aan Centrum Senioren Cure (kliniek).
 • Je werkt 24-36 uur als behandelaar bij Centrum Senioren, waarvan ca. 8 uur per week als manager behandeling.
 • Je werkt op basis van duaal management samen met de manager bedrijfsvoering.
 • Je draagt bij aan de ambitie van Centrum Senioren om regionaal hét expertisecentrum in de ouderenpsychiatrie te zijn.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke doorontwikkeling van ons zorgaanbod op het gebied van ouderenpsychiatrie.
 • Je maakt verbinding tussen de ambulante zorg/begeleiding en klinische (langdurige) zorg.
 • Je werkt mee aan het programma ‘Acute en intensieve zorg’ waarmee we een weg inslaan naar één sluitende keten voor acute ggz-zorg.
 • Je deelt onze belofte om GGz Breburg in 2022 wachtlijstvrij te maken en cliënten de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Ons aanbod

Een betekenisvolle baan met ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De inschaling is afhankelijk van je achtergrond als behandelaar. Naast je inschaling (in FWG 65, 70, 75 of Salarisschaal Medisch Specialisten) ontvang je 5% managementtoeslag.

GGz Breburg biedt een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden via FiscFree®. Daarmee kun je met belastingvoordeel o.a. deelnemen aan het fietsenplan, een nieuwe laptop aanschaffen of lidmaatschap voor een beroepsvereniging betalen. De kosten voor verplichte registraties worden door de werkgever vergoed.

Je hebt ook recht op een persoonlijk opleidingsbudget, tegemoetkoming reiskosten, vaste eindejaarsuitkering (13e maand) en een goede pensioenregeling. De kosten voor verplichte registraties worden door de werkgever vergoed. Overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO GGZ.

Interesse?

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Henk van As, directeur behandeling / psychiater, tel. 06-46738128. Maak gebruik van de button op deze pagina voor het doorsturen van je cv en toelichting.

Bijzonderheden

Interne en externe sollicitaties worden tegelijkertijd in behandeling genomen. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Vorige Volgende