Wij vragen

Wij zijn op zoek naar een Manager I&A met de focus op Informatiemanagement.

- een verandermanager met executiekracht -


Organisatie:
GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) biedt gespecialiseerde diagnostiek, consultatie, behandeling en begeleiding voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en de gevolgen daarvan. Hierbij zijn ze gericht op herstelgerichte behandeling met als uitgangspunt dat de cliënt zijn regie behoudt. Dit met de doelstelling dat zij (weer) zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de samenleving. De doelgroepen van cliënten zijn kinderen, volwassenen en ouderen. De zorg en behandeling wordt geboden in een klinische of ambulante setting. GGZ WNB heeft tevens een organisatieonderdeel Basis GGZ met de naam GGZuidland. Door al deze vormen van zorg en behandeling heeft de organisatie een
grote toegevoegde waarde in een regio van ongeveer 280.000 inwoners.

De GGZ-sector is volop in beweging, zowel inhoudelijk als bedrijfs-/procesmatig. De informatievoorziening is uitermate complex. Dit alles stelt de organisatie voor een grote uitdaging. De Manager I&A die we zoeken is daarom een ervaren en inhoudelijk zeer sterke ICT-professional. Hij/zij draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het strategisch beleid ten aanzien van informatievoorziening, informatieprocessen en informatiearchitectuur, maar is tevens verantwoordelijk voor het leidinggeven en het organiseren van de afdeling.
Een daadkrachtige verandermanager die deze uitdaging aangaat, charismatisch, resultaatgericht, een verbinder met executiekracht. Die zacht op de relatie is, maar hard op de inhoud.Waar ga je werken?

GGZ WNB kent momenteel een eenhoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens een RvB-RvT model. Er is een werving gestart voor een tweede Bestuurder met een zorgprofiel. De zorg van GGZ WNB is georganiseerd in 8 resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE). Deze worden duaal aangestuurd door een manager RVE en een zorginhoudelijk programmahoofd RVE. Zij sturen coördinatoren aan die op hun beurt weer zorgteams aansturen in een groeimodel naar zelfsturende teams.

Het primaire proces wordt ondersteund door de ondersteunende diensten HR en Opleiding, Facilitair en Vastgoed, Financiën & Control, I&A en Bureau Zorgkwaliteit en Innovatie (BZI). De ondersteunende diensten worden aangestuurd door een manager. De ondersteunende diensten vallen rechtstreeks onder de voorzitter van de Raad van Bestuur.Wat ga je doen?

De manager I&A heeft een breed en uitdagend takenpakket en is voortrekker waar het gaat om het bereiken van excellente ICT dienstverlening en het stimuleren van ICT innovatie binnen GGZ Westelijk Noord-
Brabant.
Hij/zij geeft leiding aan de afdeling I&A, is verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van de afdeling en is in staat de medewerkers mee te nemen in de benodigde veranderingsprocessen. Is overtuigd van het concept zelforganiserende teams en de rol van de ondersteunende diensten daarin. Zoekt daarvoor de verbinding met de andere ondersteunende diensten om met elkaar tot de beste dienstverlening te komen. De manager I&A stuurt op strategisch en tactisch niveau op datgene wat toegevoegde waarde heeft in of voor het primaire proces, zodat er flexibel op veranderingen wordt ingespeeld. De manager I&A adviseert de Raad van Bestuur en is sparringpartner over het te voeren strategisch en tactisch informatiebeleid, ontwikkelt een informatieplan en draagt zorg voor implementatie hiervan. De organisatie is de komende jaren volop in ontwikkeling en de ondersteunende diensten gaan daarin mee en dragen daaraan bij. Dit doen zij op een integrale wijze.
De manager I&A onderhoudt contacten met externe samenwerkingspartners waaronder de collega’s van de A59 organisaties, toeleveranciers en andere stakeholders. Heeft een helicopterview bij de uitvoering van alle integrale en I&A gerelateerde projecten ten behoeve van de doorontwikkeling van de afdeling I&A. De manager I&A geeft, via de teammanagers, leiding aan de medewerkers van de afdeling en rapporteert rechtstreeks aan de (voorzitter van)
Raad van Bestuur.

De afdeling I&A bestaat uit ca. 25 medewerkers verdeeld over de clusters: skilled servicedesk, functioneel applicatiebeheer, systeembeheer, netwerkbeheer en Business Intelligence (BI).
Van de medewerkers van de afdeling wordt een professionele servicegerichte houding verwacht.

Opdrachten waar de afdeling I&A de komende periode voor staat zijn o.a.:

 • Doorontwikkeling strategisch informatiemanagement (block chain, data governance)
 • Doorontwikkeling BI-tools en BI-platform
 • VIPP-programma en het vervolg


Het doel is een volwaardig business enabler te worden van de zorg en de ondersteunende diensten.Wat vragen wij van jou?

 • Academisch werk- en denkniveau plus meerjarige vergelijkbare ervaring op het brede terrein van ICT en informatievoorziening in een complex ICT landschap.
 • Aantoonbare managementervaring.
 • Gewend te werken in een grote en complexe organisatie. Affiniteit met de zorg en ervaring met zelforganisatie is een pré.
 • Strategische sparringpartner kunnen zijn voor Raad van Bestuur en management.
 • Een overtuigende visie op ICT dienstverlening en ervaring met innovatie van ICT. Sterk in de doorvertaling van business cases, programma’s/projecten, bedrijfsprocessen en servicegerichtheid.
 • Kennis van en ervaring met het opstellen van een ICT roadmap en deze bewaken en prioriteren op een manier dat stakeholders het proces kunnen blijven volgen.
 • In staat een brugfunctie te vervullen binnen de organisatie op het gebied van I&A.
 • Heeft naast de ervaring met en inhoudelijke kennis van de harde kant van ICT en de ontwikkelingen die zich daar afspelen, ook ruime ervaring met services.
 • Ervaring in het aansturen van veranderprocessen, de inrichting van de eigen werk- en projectorganisatie, de ontwikkeling van medewerkers en de professionalisering van dienstverlening.
 • Oplossingsgericht zijn: kunnen redeneren vanuit mogelijkheden en (innovatieve) oplossingen.

Ons aanbod

Wat bieden wij jou?

 • Een afwisselende baan binnen een krachtige en ambitieuze GGZ-instelling
 • Volop kansen om jezelf te ontplooien en te ontwikkelen.
 • Je salaris is gebaseerd op functiegroep 75, minimaal € 4.741,- en maximaal € 7.479,- bruto per maand op fulltime basis.
 • Je overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ (o.a. 13e maand, pensioenregeling en reiskostenvergoeding).
 • In eerste instantie een contract voor de duur van 12 maanden.
 • Een betrokken en professioneel team dat uitkijkt naar je komst!

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende