Wij vragen

GGZ Westelijk Noord-Brabant is op zoek naar een Bedrijfsleider Facilitair
- een manager met doorzettingskracht, een verbinder

Organisatie:
GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) biedt gespecialiseerde diagnostiek, consultatie, behandeling en begeleiding voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en de gevolgen daarvan.
Hierbij zijn ze gericht op herstelgerichte behandeling met als uitgangspunt dat de cliënt zijn regie behoudt. Dit met de doelstelling dat zij (weer) zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

De doelgroepen van cliënten zijn kinderen, volwassenen en ouderen. De zorg en behandeling wordt geboden in een klinische of ambulante setting. GGZ WNB heeft tevens een organisatieonderdeel Basis GGZ met de naam GGZuidland. Door al deze vormen van zorg en behandeling heeft de organisatie een grote toegevoegde waarde in een regio van ongeveer 280.000 inwoners.

De GGZ-sector is volop in beweging, zowel inhoudelijk als bedrijfs-/procesmatig. Hierdoor heeft de organisatie te maken met een grote opdracht in de organisatieontwikkeling. De komende tijd vergen oplossingen voor een aantal strategische vastgoedvraagstukken veel aandacht van de manager Facilitair en Vastgoed. Om deze reden worden de huidige facilitaire taken van de manager Facilitair en Vastgoed tijdelijk overgedragen aan een Bedrijfsleider Facilitair.
De Bedrijfsleider Facilitair die we zoeken is daarom een ervaren en inhoudelijk zeer sterke facilitaire professional. Hij/zij draagt verantwoordelijkheid voor het realiseren van de afdelingsplannen zoals deze goedgekeurd zijn door het Bestuur in 2018. De doorontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het tactisch en operationeel beleid ten aanzien van facilitaire zaken. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het leidinggeven en het organiseren van de afdeling. Hierbij is transitie naar een regieorganisatie aan de orde. Hij/zij zorgt voor verbinding binnen de dienst, maar ook richting de zorg. Hij/zij onderhoudt contacten met externe partijen en heeft een kritische blik.

Een daadkrachtige bedrijfsleider die deze veranderuitdaging aangaat, charismatisch, resultaatgericht, een verbinder met executiekracht. Stevig/hard op de inhoud, zorgvuldig in relaties.
Waar ga je werken?

Organisatie:

GGZ WNB kent momenteel een eenhoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens een RvB-RvT model. Er is een werving gestart voor een Tweede Bestuurder met een zorgprofiel. De resultaatverantwoordelijke eenheden worden duaal aangestuurd door een manager RVE en een hoofd RVE. Zij sturen coördinatoren aan die op hun beurt weer zorgteams aansturen in een groeimodel naar zelfsturende teams.

Bedrijfsvoering:

Het primaire proces wordt ondersteund door de ondersteunende diensten HR en Opleiding, Facilitair en Vastgoed, I&A en Bureau Zorgkwaliteit en Innovatie (BZI). De ondersteunende diensten worden aangestuurd door een manager. De ondersteunende diensten vallen rechtstreeks onder de voorzitter van de Raad van Bestuur.

 • Wat ga je doen?

De Bedrijfsleider Facilitair heeft een uitdagend takenpakket en is voortrekker waar het gaat om het bereiken van excellente facilitaire dienstverlening en het stimuleren van facilitaire innovatie binnen GGZ Westelijk Noord-Brabant. Hij/zij is overtuigd van het concept van zelforganiserende teams en de rol van de ondersteuning daarin. De Bedrijfsleider Facilitair stuurt op tactisch niveau op datgene wat toegevoegde waarde heeft in of voor het primaire proces, zodat er flexibel op veranderingen kan worden ingespeeld. De Bedrijfsleider Facilitair adviseert de manager Facilitair en Vastgoed over de doorontwikkeling van het tactisch en operationeel facilitair beleid. Implementeert het door de Raad van Bestuur vastgestelde herinrichtingsplan en stemt deze, in nauwe samenwerking met de manager Facilitair en Vastgoed, inhoudelijk verder af op de strategisch landgoedontwikkeling. De organisatie is de komende jaren volop in ontwikkeling en de ondersteunende diensten gaan daar in mee en dragen daar aan bij. De Bedrijfsleider Facilitair staat voor een fundamentele interne transitieopdracht (lees: het invoeren van het regiemodel binnen de afdeling), onderhoudt contacten met externe samenwerkingspartners waaronder de collega’s van de A59 organisaties, toeleveranciers en andere stakeholders. De Bedrijfsleider Facilitair heeft een helicopterview bij de uitvoering van diverse projecten ten behoeve van de professionele doorontwikkeling van de afdeling Facilitair. De Bedrijfsleider Facilitair geeft leiding aan medewerkers van de afdeling Facilitair en rapporteert rechtstreeks aan de manager Facilitair en Vastgoed.

De afdeling Facilitair bestaat uit ca. 50 medewerkers (31 fte) verdeeld over de volgende huidige drie onderdelen en worden direct aangestuurd door 3 coördinatoren (2,78 fte):

 • Beheer en onderhoud (incl. de Servicedesk Facilitair)
 • Voeding en catering
 • Services

Er is inmiddels een regieplan gemaakt en vastgesteld voor de totale herinrichting van de afdeling Facilitair en Vastgoed waarbij er o.a. van 3 naar 2 operationeel uitvoerende onderdelen wordt gegaan. Van de leidinggevende coördinatoren van deze operationele onderdelen wordt daarnaast een meer faciliterende en coachende rol in de toekomst gevraagd. van de medewerkers van de afdeling wordt verder een professionele servicegerichte houding verwacht.

Naast het leidinggeven aan de afdeling Facilitair ligt de prioriteit van de nieuwe Bedrijfsleider Facilitair de volgende prioriteiten:

 • De implementatie van het regieplan “herinrichting afdeling Facilitair en Vastgoed - dé regisseur van dienstverlening ” en het meenemen van de medewerkers in deze transitie;
 • Het kwalitatief verbeteren van de dienstverlening van de afdeling Facilitair;
 • Het verder afstemmen van de Technische en Facilitaire dienstverlening op de toekomstige strategisch landgoedontwikkeling.

Met als doel een volwaardige business partner te worden van de zorg en de overige ondersteunende diensten.

Wat vragen wij van jou?

 • Een HBO werk- en denkniveau plus meerjarig vergelijkbare ervaring op Facilitair terrein in een veranderende omgeving, bij voorkeur binnen de gezondheidszorg.
 • Pragmatische managementervaring.
 • Ruime ervaring met leveranciers- en contractmanagement alsmede het (inhoudelijk) afsluiten van SLA’s
 • Aantoonbare ervaring met transities.
 • Aantoonbare executiekracht.
 • Gewend te werken in een grote en complexe organisatie. Affiniteit met de zorg en ervaring met zelforganisatie is een pré.
 • Een sparringpartner voor de manager Facilitair en Vastgoed en management.
 • Sterk in de doorvertaling van (de visie op) het facilitaire beleid in business cases, programma’s/projecten, bedrijfsprocessen en servicegerichtheid.
 • Heeft zowel ervaring met en inhoudelijke kennis van de aandachtsgebieden binnen de Technische dienstverlening als Facilitaire dienstverlening.
 • Kunnen redeneren vanuit het bieden van mogelijkheden en oplossingen.

Ons aanbod

Wat bieden wij jou?

 • Een afwisselende baan binnen een krachtige en ambitieuze GGZ-instelling
 • Volop kansen om jezelf te ontplooien en te ontwikkelen.
 • Je salaris is gebaseerd op functiegroep 65, minimaal € 3.266 en maximaal € 5.126 bruto per maand op fulltime basis.
 • Je overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ (o.a. 13e maand, pensioenregeling en reiskostenvergoeding).
 • Er wordt in eerste instantie een contract geboden voor de duur van 12 of 24 maanden.
 • Een betrokken en professioneel team dat uitkijkt naar je komst!

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende