Wij vragen

Wie zijn wij?
GGZ Westelijk Noord-Brabant biedt persoonsgerichte en effectieve geestelijke gezondheidszorg: gericht op genezing waar mogelijk en op een optimale kwaliteit van leven voor cliënten die lijden aan een chronische psychische ziekte.

Als je bij ons werkt of wilt komen werken ga je respectvol om met cliënten en collega's. Je zet ze waar mogelijk in hun kracht, met respect voor hun kwetsbaarheden. Je vindt het belangrijk dat ieder de regie over het eigen bestaan zoveel mogelijk behoudt, opbouwt of terugwint. Je werkt goed en graag samen en bent aanspreekbaar op je doen en laten. Je denkt mee, bent transparant en bereid om te leren.

Wij zijn klantgericht, resultaatgericht en zoeken proactief de samenwerking op. Wij spreken elkaar aan op dat wat beter kan en als afspraken niet nagekomen worden. We benoemen en delen wat goed gaat en vieren successen. Wij staan samen voor goede, zorgvuldige en veilige zorg voor onze cliënten.

Waar zijn wij naar op zoek?
GGZ WNB is volop in beweging en wil in deze veranderende tijd zorg van goede kwaliteit blijven leveren! Spreken "werken vanuit mogelijkheden, eigen regie, innovatie en pro-actief meedoen" jou aan én wil je werken in de zorg? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

We zijn voor verschillende RVE's op zoek naar psychiaters/medisch specialisten, het aantal uur kan in overleg worden ingevuld.Waar ga je werken?

De HIC afdeling

Onze HIC afdeling is een uitdagende en afwisselende werkplek. Wij leveren maatwerk aan cliënten in ernstige psychiatrische crisis waarbij we uitgaan van de herstelgerichte benadering en zoveel mogelijk autonomie voor de cliënt. We zorgen dat het perspectief van de cliënt (en diens naasten) centraal staat (en kunnen daarin goed ondersteuning vanuit ervaringsdeskundigheid gebruiken). Op de HIC afdeling verblijven cliënten in acute crisis die ofwel op vrijwillige basis, ofwel met een BOPZ maatregel zijn opgenomen. Het verblijf op onze HIC afdeling is zo kort als mogelijk maar zo lang als noodzakelijk. Wij werken samen in een multidisciplinair team.

RVE Forensische psychiatrie & LVB
Het programma Forensische Psychiatrie en Licht Verstandelijk Beperkten bevat naast de klinische afdeling van 30 bedden binnen de Mare, twee klinische afdelingen binnen de Schelde van ieder 8 bedden (FP LVB en Intensief) ook een ambulante tak, waarin zijn gesitueerd: een forensische polikliniek (voor zowel forensische als licht verstandelijk beperkte cliënten) forensisch wonen en een forensische deeltijdbehandeling.

De RVE Fact - BW
De RVE Fact - BW bestaat uit Fact, Beschermd Wonen en de klinische behandel afdelingen Psychose en Dubbele Diagnose, Medium Care en time out bedden op de Schelde. Tevens participeren we vanuit Fact in de OGGZ in deze regio en nemen we actief deel aan de straatteams. De vraag van de cliënt staat centraal en de organisatie van het aanbod past zich daar waar mogelijk op aan. Trefwoorden voor onze RVE hierbij zijn: cliëntenparticipatie & cliënten- verantwoordelijkheid, deskundigheid & specialisatie, participeren en samenwerken in de keten, innoveren & verbeteren, inspelen op het nieuwe zorgstelsel & marktaanpak. GGZ WNB ontwikkelt zich steeds verder naar een profit-georiënteerde organisatie met een gezonde bedrijfsvoering. Wat betekent dit: dat we alle activiteiten en middelen inzetten om cliënten te ondersteunen in zijn/haar herstelproces. Dit leidt vanuit onze visie tot vergroten van autonomie en zelfredzaamheid en afname van klachten of beleving ervan en verbetering van het functioneren (gezondheidswinst).

Wat ga je doen?

Als psychiater geef je uitvoering aan de rol van regiebehandelaar. Je bent zelfstandig en in samenwerking met collega’s verantwoordelijk voor het diagnosticeren, indiceren en behandelen alsmede voor de risicotaxatie. Uiteraard draag je hierbij zorg voor correcte verslaglegging en registratie.

Samen met de programmaleiding leid je een multidisciplinair team van enthousiaste, ervaren krachten. Je levert een actieve bijdrage aan de verbetering van interne processen en afstemming met partners binnen en buiten GGZ WNB. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan het implementeren van nieuwe ontwikkelingen.

Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan het implementeren van nieuwe ontwikkelingen, je begeleidt de Arts in Opleiding tot Specialist (AIOS) en je participeert in de opleidingsgroep voor supervisie en deelname aan intern onderwijs.

Wat vragen wij van jou?

  • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding geneeskunde aangevuld met een specialistische opleiding tot psychiater.
  • Je bent in het bezit van een BIG registratie als psychiater en de registratie als specialist bij de RGS.
  • Je hebt kennis van gespecialiseerde methodieken gericht op onderzoeken, diagnosticeren en behandelen.
  • Je hebt ervaring met het leiden van een multidisciplinair team en je bent tevens gericht op samenwerken
  • Je volgt ontwikkelingen en onderhoudt de vakkennis.
  • Je hebt een pro-actieve houding en bent sociaal vaardig.
  • Je beschikt over het vermogen tot begrenzen.
  • Je hebt een visie op ambulantisering.
  • Je bent bereid deel te nemen aan de 24-uursbereikbaarheidsdienst.

Ons aanbod

Wat bieden wij jou?
Wij bieden je een afwisselende baan binnen een enthousiast en energiek team waarbij je wordt uitgedaagd mee te bouwen aan de juiste zorg voor onze cliënten.

Je salaris is gebaseerd op de salarisschaal medisch specialisten. en je overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ.

Deze vacature is verlopen