Wij vragen

Je bent een Verpleegkundig Specialist GGZ met een BIG-registratie. Deze functie is nieuw binnen ons centrum. Wij zijn dan ook op zoek naar een enthousiaste collega die het als een uitdaging ziet om samen met andere collega's (psychiater/klinisch psycholoog) deze functie te ontwikkelen en vorm te geven. Een collega die het prettig vindt om in een multidisciplinair team te werken, die in staat is om intensief samen te werken en die de samenwerking ook actief opzoekt en stimuleert. We verwachten dat je op een betrokken en transparante manier participeert in intervisie en teamoverleg.

We stellen hoge eisen aan integriteit en je vermogen om een werkrelatie te creëren, gebaseerd op respect en betrouwbaarheid, met onze vaak erg angstige cliënten. We zoeken iemand die de eigen autonomie kan behouden bij cliënten die een sterk emotioneel appèl kunnen doen.

Ons aanbod

GGzE TRTC is een specialistisch centrum dat zich toelegt op diagnostiek en behandeling van volwassenen met complexe chronische traumatisering, vaak gepaard gaand met hechtingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

De behandeling binnen TRTC wordt vormgegeven vanuit een ambulante therapeutische gemeenschap voor en door cliënten waarbij de behandeling steeds multidisciplinair plaatsvindt. De behandeling is erop gericht dat cliënten de gevolgen van de traumatische ervaringen beter kunnen hanteren. Het doel is dat ze beter kunnen functioneren en de kwaliteit van hun leven en die van de personen in hun directe omgeving verbetert. Cliëntenparticipatie, combineren van groepsbehandeling (therapeutische gemeenschap) met individuele behandeling en e-health, en het betrekken van het systeem van de cliënt zijn belangrijke speerpunten.

Jouw werkdag!
Wij zijn op zoek een Verpleegkundig Specialist die zijn/haar vak binnen ons centrum wil komen neerzetten. Die onder anderen invoegt om een bijdrage te leveren ten aanzien (psycho-) somatische co-morbiditeit en psychofarmacologie. Het gaat om werkzaamheden en taken in de zogenaamde Welkom en Oriëntatiefase (de eerste stabiliserende fase van de behandeling), de behandelfase in de Therapeutische Gemeenschap maar nadrukkelijk ook in de nazorgfase van de behandeling. Deze laatste fase moet nog nader worden opgezet en uitgewerkt en we zoeken iemand die dit samen met ons wil gaan vormgeven en vervolgens als regiebehandelaar een groot deel van de taken in de nazorgfase voor zijn rekening kan gaan nemen. Ervaring met complexe traumatisering (vooral complexe PTSS en dissociatieve stoornissen) is zeer wenselijk.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende