Wij vragen

Je bent een BIG geregistreerde Verpleegkundig Specialist of GZ-Psycholoog. Verder heb je affiniteit met onze cliënten, wil je graag werkzaam zijn in een herstelgerichte (ART) werkomgeving en werk je graag in teamverband. Tot slot onderschrijf je het belang van mens- en herstelgerichte zorg en draag je dit ook uit.

Ons aanbod

Voor klinische behandelafdelingen voor voornamelijk psychotische stoornissen van GGzE / De Kleine Beek zoeken wij een Verpleegkundig Specialist of een GZ-Psycholoog.

Eenheid de Kleine Beek bestaat uit 5 afdelingen met in totaal 122 bedden. De verschillende afdelingen verschillen van elkaar in niveau van geslotenheid. In onze zorg voor EPA cliënten werken we volgens een herstelgericht kader en hierin staat het Active Recovery in Triad (ART) gedachtengoed centraal. Hierin proberen we het herstel en maatschappelijke participatie van cliënten zoveel mogelijk na te streven. Je maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team dat zich richt op de behandeling van mensen met complexe en langdurige psychiatrische problematiek in deze klinische setting.

Jouw werkdag!

Het op basis van individuele zorgplannen behandelen en begeleiden van cliënten met psychiatrische, psychosociale en/of psychologische problematiek en/of ziektebeelden en het – als (regie)behandelaar voor de behandelzorg, indien aan de orde – regie voeren op de behandelzorg en het (mede) vormgeven en uitvoeren van het behandel- en zorgbeleid. Dit in nauwe samenwerking met de psychiater.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende