Wij vragen

Sociale vaardigheden zijn vereist voor het coachen en begeleiden van de toegewezen teams gericht op de versterking van de professionele kwaliteit en van teamprestaties met betrekking tot de te bieden zorg- en/of dienstverlening. Gezien de doelgroep is specifieke kennis en ervaring op het gebied van (forensische) psychiatrie binnen socio-therapeutische milieus noodzakelijk. Je bent vaardig in het creëren van draagvlak, weet divergerende belangen te managen en conflictsituaties adequaat en tactvol op te lossen en waar nodig besluitvaardig in te grijpen.

Ons aanbod

Volte 1 A/B is een unit binnen beveiligingsniveau 3 van De Woenselse Poort. Een gesloten unit met twee groepen van elk 11 cliënten. De unit maakt onderdeel uit van het zorgpad psychose en autisme.

Jouw werkdag!

Als Teamleider ben je verantwoordelijk voor het operationeel aansturen van de dagelijkse zorgverlening en de procesgang daaromtrent binnen de toegewezen teams. Je levert een bijdrage aan het realiseren van een optimaal zorgklimaat en een optimale zorgverlening binnen de teams. Dit alles binnen door de Manager Eenheid gestelde kaders en passend binnen zorgvisie en beleidskader van GGzE.

Je begeleidt, ondersteunt en coacht de teams in de onderlinge samenwerking, zodat de beoogde teamresultaten kunnen worden geleverd en de overeengekomen productieafspraken gerealiseerd kunnen worden. Samen met de regiebehandelaar voer je de duale leiding en stuur je op het multidisciplinaire proces en geeft daarbij expliciet aandacht aan de cliënt- en medewerkersveiligheid. Daarbij stimuleer je een open aanspreek- en meldcultuur. Je ziet op afstand erop toe dat de kwaliteit en kwantiteit van de door teams te leveren resultaten en prestaties worden gerealiseerd en gewaarborgd en dat de vertaalslag van veranderingen in de te bieden zorg naar de zorgpraktijk wordt gemaakt. Medewerkers van teams stimuleren, motiveren en enthousiasmeren tot het nemen van de verantwoordelijkheden zit in jouw genen. Daarbij bewaak je de toepassing en naleving van de kaders voor het HRM-beleid. Je ondersteunt en adviseert de Manager Eenheid bij het realiseren van de optimale personeelsvoorziening en eventueel betrokken bij de werving & selectie van nieuwe medewerkers. Je bent alert op en bevordert daar waar mogelijk het realiseren van begrotings- en formatiedoelstellingen. Daarnaast doe je voorstellen voor de ontwikkeling en/of bijstelling van beleid voor de zorgeenheid en adviseer je het management ten aanzien van risico- en succesfactoren op tactisch en operationeel niveau.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende