Wij vragen

In verband met pensionering van één van onze teamleden zoeken wij een Klinisch Psycholoog, GZ-Psycholoog of Psychotherapeut met voldoende bagage om specialistische traumabehandelingen uit te voeren binnen een multidisciplinair team. Ervaring met complexe traumatisering (vooral complexe PTSS en dissociatieve stoornissen) is zeer wenselijk, evenals ervaring met EMDR, imaginaire exposure en/of NET. Je bent een psychotherapeut of GZ- of klinisch psycholoog met een BIG-registratie. We stellen hoge eisen aan integriteit en je vermogen om een werkrelatie te creëren, gebaseerd op respect en betrouwbaarheid, met onze vaak erg angstige cliënten. Je kunt je eigen autonomie behouden bij cliënten die een sterk emotioneel appel kunnen doen. Verder ben je enthousiast en vind je het prettig om in een multidisciplinair team te werken, die in staat is om intensief samen te werken en die de samenwerking ook actief opzoekt en stimuleert. We verwachten dat je op een betrokken en transparante manier participeert in intervisies en teamoverleggen.

Ons aanbod

GGzE TRTC (Top Referent TraumaCentrum) is een specialistisch centrum dat zich toelegt op diagnostiek en behandeling van volwassenen met complexe chronische traumatisering, vaak gepaard gaand met hechtingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling binnen TRTC wordt vormgegeven vanuit een ambulante therapeutische gemeenschap voor en door cliënten waarbij de behandeling steeds multidisciplinair plaatsvindt. Psychotherapie vanuit verschillende referentiekaders maakt onderdeel uit van de multidisciplinaire behandeling. De behandeling is er op gericht dat cliënten de gevolgen van de traumatische ervaringen beter kunnen hanteren. Het doel is dat ze beter kunnen functioneren en de kwaliteit van hun leven en die van de personen in hun directe omgeving verbetert. Cliëntenparticipatie, het combineren van een groepsbehandeling met een individuele behandeling en e-health binnen een therapeutische gemeenschap, en het betrekken van het systeem van de cliënt zijn belangrijke speerpunten.

Jouw werkdag!

In verband met pensionering van één van onze teamleden zoeken wij een Klinisch Psycholoog, GZ-Psycholoog of Psychotherapeut met voldoende bagage om specialistische traumabehandelingen uit te voeren binnen een multidisciplinair team. Ervaring met complexe traumatisering (vooral complexe PTSS en dissociatieve stoornissen) is zeer wenselijk, evenals ervaring met EMDR, imaginaire exposure en/of NET. Je bent een psychotherapeut of GZ- of klinisch psycholoog met een BIG-registratie. We stellen hoge eisen aan integriteit en je vermogen om een werkrelatie te creëren, gebaseerd op respect en betrouwbaarheid, met onze vaak erg angstige cliënten. Je kunt je eigen autonomie behouden bij cliënten die een sterk emotioneel appel kunnen doen. Verder ben je enthousiast en vind je het prettig om in een multidisciplinair team te werken, die in staat is om intensief samen te werken en die de samenwerking ook actief opzoekt en stimuleert. We verwachten dat je op een betrokken en transparante manier participeert in intervisies en teamoverleggen.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende