Wij vragen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gepassioneerde en bekwame Specialist Ouderengeneeskunde die het belang van mens- en herstelgerichte zorg niet alleen onderschrijft maar ook uitdraagt. Ervaring binnen een psychiatrische setting is een pré. De eenheid Ouderen- en Neuropsychiatrie is volop in ontwikkeling. Je bent in staat om in deze dynamische werkomgeving met ons mee te bouwen om onze groeiende doelgroepen passende zorg te bieden. Je houdt van uitdaging, bent flexibel, staat stevig in je schoenen en communicatief vaardig. Je bent in staat om als regiebehandelaar te werken en daarin ook de samenwerking aan te gaan met je naaste collega’s, waaronder je directe collega specialist ouderengeneeskunde, psychiater, verpleegkundige, zorgtrajectbegeleiders, psychodiagnostisch medewerker, maatschappelijk werker, gz-psychologen en klinisch (neuro)psychologen.

Ons aanbod

De zorg voor cliënten met gerontopsychiatrische en/of neuropsychiatrische problematiek is binnen GGzE vanaf 1 januari 2019 georganiseerd binnen één eenheid. Daarbinnen wordt zowel ambulante als klinische zorg geleverd aan deze doelgroepen. Het ambulante team Neuropsychiatrie is gespecialiseerd in complexe diagnostiek en behandeling voor cliënten met psychiatrische problematiek in combinatie met (verdenking op) een neurodegeneratieve aandoening en/of niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast hebben we een consultatieve functie (voor zowel interne- als externe ketenpartners). We staan voor laagdrempelige en hoogwaardige zorg, duidelijkheid, continuïteit, betrouwbaarheid, wederzijds respect en gelijkwaardige samenwerking. We hanteren als uitgangspunt de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt en diens naasten waarop we ons aanbod inrichten zodat een cliënt zo optimaal mogelijk in de eigen omgeving kan blijven functioneren.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende