Wij vragen

Je hebt een afgeronde HBO opleiding zoals bijvoorbeeld HBO-V, MWD of SPV. Daarnaast heb je actuele kennis van herstelgerichte zorg, psychiatrische stoornissen, behandel/begeleidingsmogelijkheden en wet- en regelgeving. Je hebt affiniteit met de doelgroep en expertise en ervaring op het gebied van ambulante dienstverlening aan volwassenen met een autisme spectrum stoornis en co-morbide problematiek en ervaring met integraal werken in de ketenzorg. Je mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn van een goed niveau. Je hebt een actieve en ondernemende instelling en bent stressbestendig.

Ons aanbod

Je gaat werken bij GGzE Select Autisme. Het team autisme biedt een geïntegreerd en flexibel zorgaanbod op het gebied van specialistische diagnostiek, behandeling en training, afgestemd op de hulpvragen op verschillende levensgebieden van mensen met een autisme spectrum stoornis. Er zijn twee multidisciplinaire teams bestaande uit: Psychiater, GZ-Psycholoog, Verpleegkundig Specialist, Ervaringsdeskundige, Casemanager, Trainer, Seksuoloog, IPS trajectbegeleider.

Jouw werkdag!

Als Casemanager voer je zelfstandig ambulante behandeling uit en zorgcoördinatie binnen de specialistische ggz. Je werkt in een multidisciplinair team waarmee je zo nodig overlegt en gebruik maakt van de expertise. Je bewaakt als coördinatieverantwoordelijke de voortgang en de afstemming van de individuele zorg en initieert ketenzorg ten behoeve van toegewezen cliënten. Je adviseert en overlegt daarover met andere hulpverleners met inachtneming van de eigen beroepsverantwoordelijkheid. Je draagt zorg voor afstemming met de cliënt en diens systeem. Je verricht of voert regie op behandelingen op basis van kennis en ervaring en volgens een specialistische methodiek binnen een complexe behandelcontext. Hierbij maak je ook gebruik van e-health behandelmethoden. Je informeert verwijzers, hulpverleners en zo nodig andere betrokkenen over het verloop en resultaat van de behandeling met inachtneming van de beroepscode. Je houdt de (cliënten)dossiers en de uit de functie voortvloeiende administratie bij. Op beleidsmatig gebied heb je inbreng in het kwaliteitsbeleid en ben je betrokken bij de zorgontwikkeling.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende