Wij vragen

Jij bent een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog of psychotherapeut. Daarnaast is een registratie (of ruime ervaring) in de richting van schematherapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie en/of systeemtherapie een pré. Je houdt van samenwerken en beschikt over gevoel voor humor, een redelijke dosis lef, doorzettingsvermogen, optimisme en zelfreflectie. Bij voorkeur heb je ervaring met het werken binnen een forensische en/of gesloten klinische setting.

We stellen hoge eisen aan de integriteit en het vermogen om een werkrelatie aan te gaan, gebaseerd op respect en betrouwbaarheid, met vaak erg vermijdende en autonomiegevoelige cliënten.

Ons aanbod

GGzE is een vooruitstrevende instelling voor geestelijke gezondheidszorg die in haar uitgangspunten het Planetree-gedachtengoed omarmt. De Woenselse Poort (DWP) is een specialistisch centrum binnen GGzE dat zich toelegt op de diagnostiek en de behandeling van cliënten met een strafrechtelijke titel, en van cliënten die door hun ontwrichtend gedrag een risico vormen voor de samenleving. De Woenselse Poort biedt een multidisciplinaire, specialistische behandeling aan mensen met een psychose, een persoonlijkheidsstoornis, autisme en/of LVB. Al dan niet in combinatie met problematisch middelengebruik en andere problematiek. Vaak is er sprake van complexe chronische traumatisering in de voorgeschiedenis, zich uitend in hechtingsproblematiek.

Het tegemoet komen aan belangrijke basisbehoeften van de cliënt zoals het ervaren van écht contact, veiligheid én realistische grenzen is een voorwaarde om tot verandering te komen. De psychotherapeutische behandelingen zijn gericht op recidivepreventie. Ze worden overwegend individueel uitgevoerd, maar zijn ingebed in een bredere multidisciplinaire behandeling. Cliëntenparticipatie, ervaringsdeskundigheid, e-health en het betrekken van naasten zijn belangrijke speerpunten van het behandelbeleid van DWP.

Binnen de organisatie zijn opleidingsplekken beschikbaar voor de opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog. Verder is er intern scholingsaanbod, bijv. gericht op schematherapie, EMDR en risicotaxatie.

Jouw werkdag!

In verband met uitbreiding van de vakgroep psychotherapie zoeken wij een GZ-psycholoog en/of Psychotherapeut. De vakgroep psychotherapie is werkzaam voor de klinische afdelingen van forensische behandelkliniek De Woenselse Poort. Zowel voor het zorgpad ‘Persoonlijkheidsstoornissen’ als voor het zorgpad ‘Psychose/autisme/LVB’. Er wordt voornamelijk gewerkt met schematherapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie. Behandelingen worden zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Hiernaast denkt de vakgroep psychotherapie actief mee met het verbeteren of verder ontwikkelen van een passend, geïntegreerd behandelaanbod.

Binnen de vakgroep psychotherapie hechten we veel belang aan een goede samenwerking met andere disciplines, zoals regiebehandelaren, psychiaters, vaktherapeuten/trainers en sociotherapeuten. We hechten waarde aan intervisie en collegiale toetsing.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende