Wij vragen

De functie van Verpleegkundige GGZ/GGZ Agoog bij de Beveiligde Intensieve Zorg is niet voor iedereen weggelegd. Lees daarom de volgende punten zorgvuldig door:

  • Wil jij werken met een intensieve doelgroep?
  • Ben jij innovatief, flexibel, creatief en daadkrachtig én sta jij stevig in je schoenen?
  • Ben jij gemotiveerd en heb je ervaring binnen de (forensische) psychiatrie - bij voorkeur binnen een Forensisch Psychiatrische Kliniek of Afdeling?
  • Denk jij graag proactief mee en wil je betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Beveiligde Intensieve Zorg?
  • Ben jij bereid mee te werken aan een open aanspreekcultuur om met elkaar tot een zo optimaal resultaat te komen?
  • Ben jij een flexibele doorzetter met een gezonde dosis humor en kun je goed relativeren en reflecteren?
  • Kun jij doortastend optreden in crisissituaties? Heb jij snel duidelijk wat er om je heen gebeurt, waar er problemen kunnen ontstaan? Voel jij je vrij om interventies te doen die nodig zijn?
  • Ben jij sociaal vaardig en geïnteresseerd in het verhaal achter de cliënt?

Kun jij al deze vragen met "JA" beantwoorden én ben je in het bezit van een diploma MBO-V, HBO-V of Social Studies? Dan zien we graag jouw sollicitatie tegemoet!

Ons aanbod

De Woenselse Poort is onderdeel van concern GGzE. Als forensisch psychiatrische kliniek gaan zij, in het kader van de levensloopfunctie, starten met een nieuwe afdeling: Beveiligde Intensieve Zorg. Deze nieuwe afdeling is gericht op cliënten (18+) die agressief en/of gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of een licht verstandelijke beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel. Over het algemeen zijn dit mensen die, in een bepaalde fase van hun leven, korter of langer durend overlast veroorzaken. Er is sprake van een aantoonbaar (hoog) risico op gevaarlijk gedrag richting anderen en de samenleving. Deze cliënten hebben geen strafrechtelijk kader (meer). Echter vanwege het sterk ontwrichtende karakter van hun gedrag hebben zij wel een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat met forensische expertise nodig.

Op de afdeling Beveiligde Intensieve Zorg wordt in een beveiligde omgeving behandeling geboden als dat vanwege crisis noodzakelijk is. Binnen de afdeling Beveiligde Intensieve Zorg wordt samen met de cliënt gewerkt aan het opheffen van de crisis. Daarna wordt samen met cliënt en de betrokkene ketenzorg gekeken op welke manier de zorg na opname ambulant kan worden voortgezet. De samenwerking met de ketenpartners is hierbij een belangrijk onderdeel van het werk binnen afdeling Beveiligde Intensieve Zorg.

De afdeling is gelokaliseerd binnen het FPK en heeft beveiligingsniveau 2. Op deze afdeling geldt dezelfde wet- en regelgeving als in de reguliere ggz en vg. Dat geldt onder andere voor de regels van de WGBO en Wet BOPZ en het toetsingskader dwang en drang van de IGJ. Separaties en afzonderingen willen we daar waar mogelijk voorkomen, en daar waar nodig door expertise van het team terugdringen. Hierbij worden we ondersteund door het Forensische HIC gedachtengoed. De focus ligt op veiligheid door middel van contact.

Jouw werkdag!

Je gaat onderdeel uitmaken van een nieuw multidisciplinair team. Een team waar men op elkaar kan bouwen en vertrouwen. In teamverband realiseren jullie een sterk leefmilieu, zodat een optimaal behandelklimaat tot stand wordt gebracht. Je houdt daarbij de structuur en veiligheid nauw in de gaten. Verder rapporteer je op methodische wijze over de voortgang van de behandelingen en ben je persoonlijk begeleider van één of meerdere cliënten.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende