Wij vragen

Je bent in het bezit van een diploma MBO-V, HBO-V, SPH of Social Studies. Gezien de doelgroep zijn enige kennis en vaardigheden/affiniteit binnen de somatische zorg van belang. Verder ben je een proactieve Verpleegkundige GGZ/GGZ Agoog. Ervaring op het gebied van ouderenpsychiatrie en/of neuropsychiatrie is een pre. Je bent flexibel, staat stevig in je schoenen, bent stressbestendig en houdt van een uitdaging. Je hebt er plezier in om met anderen samen te werken en wilt met een positieve insteek bouwen aan de toekomst in een dynamisch en afwisselend werkveld. Je verstaat de kunst van het bieden van (dagelijkse) structuur en weet dat te combineren met het creatief meebewegen in de belevingswereld van cliënten en hun naasten. Je kunt de-escalerend werken, hebt overtuigingskracht maar bent tactvol. Tot slot ben je een team-player waarbij je het geven en ontvangen van feedback ziet als een vanzelfsprekendheid in de ontwikkeling van de professionaliteit van het team en van jezelf.

Ons aanbod

Je gaat werken bij de nieuwe eenheid Ouderenpsychiatrie. De eenheid Ouderenpsychiatrie is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische werkomgeving waarin professionals met elkaar bouwen om de groeiende doelgroep van Ouderen passende zorg te bieden Deze eenheid bestaat uit 2 programmalijnen, te weten: Neuropsychiatrie en Gerontopsychiatrie. Voor beide programmalijnen is een ambulant en een klinisch aanbod. Binnen de programmalijn Neuropsychiatrie richt je je op mensen van diverse leeftijden met gedragsproblemen, psychologische functiestoornissen, neurologische en/of psychiatrische verschijnselen, bij wie men hersenschade vermoedt of heeft vastgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met niet-aangeboren hersenletsel of (een vermoeden van) dementie of een andere neurodegeneratieve aandoening. Ook mensen met (complexe) neurocognitieve stoornissen en co-morbiditeit bij andere psychiatrische problematiek kunnen worden verwezen naar het team Neuropsychiatrie. De klinische afdeling Neuropsychiatrie Opname is een afdeling waar 11 cliënten opgenomen kunnen worden op vrijwillige basis of in het kader van BOPZ (IBS of RM). De insteek is dat cliënten zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar de thuissituatie of door kunnen stromen naar de best passende voorziening voor vervolgbehandeling, verblijf of een passende woonvoorziening.

Jouw werkdag!

Je werkt in een multidisciplinair teamverband en draagt bij aan de ontwikkeling van het team en de afdeling. Je werkt in onregelmatige diensten waarbij je samen met collega’s verantwoordelijk bent voor de 24-uurs zorg van opgenomen cliënten. Als Verpleegkundige GGZ/GGZ Agoog ben je persoonlijk begeleider van een aantal cliënten wat inhoudt dat je een coördinerende rol hebt in de totale zorg rond een aantal cliënten. Je directe collega’s zijn verpleegkundigen- en agogen. Op de afdeling werken ook helpenden die je functioneel aan kunt sturen. De disciplines waarmee je samenwerkt zijn o.a. psychiater, psycholoog, arts, maatschappelijk werker en teamleider.

De afdeling Opname Neuropsychiatrie ontwikkelt zich als een leerafdeling voor MBO en HBO verpleegkundige stagiaires. Dat betekent dat het begeleiden en coachen van stagiaires ook tot je taakgebied hoort.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende