Wij vragen

Je bent in het bezit van een diploma SPH, SPV of Maatschappelijk Werk. Zicht op de sociale kaart strekt tot aanbeveling. Daarnaast heb je ruime kennis en ervaring met de doelgroep. Ook heb je affiniteit met projectmatig werken en pionieren.

Kernkwaliteiten: De Kwartiermaker richt zich op het bevorderen van een maatschappelijk klimaat waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en burgers die kampen met uitsluitingsmechanisme. Een Kwartiermaker is bedreven in het opbouwen van een netwerk van personen en organisaties ter ondersteuning van deze burgers met onder andere psychische problemen. Dit vraagt dat je iemand bent die kan pionieren maar daarnaast ook transparant is in doen en laten. ‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’ is als competentie erg belangrijk.

Tot slot ben je voor alle betrokken partijen rondom de WMO Zorg laagdrempelig bereikbaar en ben je ‘de spin in het web’ van de WMO zorg.

Ons aanbod

Als Kwartiermaker ben je in dienst bij GGzE. Je bent werkzaam binnen de Kempen - gemeentes Bladel, Reusel en de Mierde. Daarnaast ben je onder andere lid van het sociaal team binnen de gemeente Bladel.

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de maatschappelijke ondersteuning aan inwoners die onvoldoende zelfredzaam zijn of niet voldoende in staat zijn tot participatie. Het benutten van de eigen kracht van mensen en de inzet van sociale netwerken staat voorop.

De Kwartiermaker, onder andere als lid van het sociaalteam binnen de gemeente Bladel, wordt ingezet voor cliëntondersteuning en als er sprake is van complexe, meervoudige problematiek (op meerdere leefgebieden van het zelfredzaamheidsmatrix). Daarnaast ben je zowel aanspreekpunt voor de klant als de betrokken hulpverleners/instanties. De Kwartiermaker werkt voor GGzE De Boei in samenwerking met gemeente.

Jouw werkdag!

Je bevordert het maatschappelijk klimaat waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en burgers die kampen met uitsluitingsmechanisme. Je bouwt een netwerk op met kwetsbare burgers van personen en organisaties ter ondersteuning van deze burgers met onder andere psychische problemen. Je legt verbindingen tussen (GGz)zorg en maatschappelijke (informele)zorg. Je bevordert de toegang tot maatschappelijke ondersteuning. Je begeleid burgers. Als Kwartiermaker werk je samen met het formeel netwerk en het informeel netwerk in de gemeente. Je zal worden ingezet in de gemeente: Bladel, Reusel en de Mierde. Verder kun je als Kwartiermaker ook deel uitmaken van het sociaal team (gemeente Bladel) en participeer je in casuïstiekbesprekingen en signaleringsoverleggen.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende