Wij vragen

De eisen voor deze opleidingsplaats zijn:

  • Voldoen aan de toelatingseisen voor de opleiding tot GZ-psycholoog (LOGO-verklaring)
  • Goed zelfstandig kunnen werken, initiatiefrijk zijn
  • Flexibel zijn, zowel sociaal als inhoudelijk

GGzE biedt voor stevige kandidaten leerzame praktijkopleidingsplaatsen, met boeiende taken, bekwame werkbegeleiders en supervisoren, een goed opleidingsklimaat en een gedegen wetenschappelijke bibliotheek.

De arbeidsovereenkomst is een zogeheten leer-arbeidsovereenkomst, die wordt aangegaan met GGzE. Werkbegeleiding en supervisie zijn voor rekening van de werkgever. Inschaling vindt plaats in schaal 60, in aanvulling wordt een tegemoetkoming in de studiekosten gegeven van 1% van de inschrijfkosten netto per maand. Compensatie voor het cursorisch onderwijs is vier uur per week. Ook is er een budget voor het aanschaffen van boeken en congresbezoek. De CAO GGZ wordt gevolgd.

Op grond van de brieven vindt een voorselectie plaats. De selectie zal gebeuren door middel van een gesprek met de praktijkopleiders Jenneke van der Plas en Saskia de Koning en vertegenwoordigers van de Eenheid Kinder- & Jeugdpsychiatrie.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 15 maart a.s. tussen 08:00 en 13:00 uur op locatie De Grote Beek van GGzE. Na selectie wordt de kandidaat voorgedragen aan de hoofdopleider bij RINO zuid.

Stuur naast je sollicitatiebrief en cv een kopie van de LOGO-verklaring mee!

Ons aanbod

GGzE biedt twee Opleidingsplaatsen Gezondheidszorgpsycholoog Kinderen & Jeugd per 1 september 2019 voor een psycholoog/geestelijk gezondheidskundige of orthopedagoog.

Jouw werkdag!

De taken zullen bestaan uit:

  • Het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, advisering;
  • Het mede opstellen van behandelplannen;
  • Uitvoeren van behandelingen en trainingen;
  • Deelname aan diverse vormen van overleg.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende