Wij vragen

Je werkt zelfstandig, bent creatief, flexibel, stressbestendig en je hebt humor. Het werken in een ambulant, multidisciplinair behandelteam waarin jij je bijdrage levert vanuit jouw deskundigheid en ervaring spreekt je aan. Je bent niet bang om jouw mening te uiten. Je bent in het bezit van een auto.

Je bent iemand met een afgeronde opleiding verpleegkundig specialist ggz en bent ingeschreven in het BIG register. Je bent, indien dit voor jou relevant is, bereid om de werkzaamheden te verrichten die horen bij het verkrijgen van de voorschrijfbevoegdheid farmacotherapie, zoals omschreven in de bekwaamheidsregeling van GGzE. Je hebt naast je VS diploma minimaal 5 jaar ervaring in de psychiatrie en affiniteit met psychosezorg.

Je bent iemand die graag in teamverband werkt maar wel zelfstandig beslissingen durft te nemen. Je hebt goede schriftelijke en mondelingen uitdrukkingsvaardigheden. Je draagt daarnaast zelfstandig zorg voor het bijhouden van je kennis en kunde conform de eisen van het VS register (accreditatiepunten). GGzE biedt een goed opleidingsbudget voor verpleegkundig specialisten om hierin te faciliteren.

Ons aanbod

Momenteel zijn er binnen de GGzE 7 reguliere FACT–teams. Het multidisciplinaire team behandelt en begeleidt ongeveer 200 cliënten per team met een ernstige psychiatrische aandoening, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek en problemen op meerdere levensgebieden. We richten ons op het (her)vinden en behouden van verschillende rollen. Het team bestaat uit medewerkers vanuit de psychiatrie en verslavingszorg. Dit betekent onder meer dat het outreachend is en door middel van samenwerking de zorg tijdelijk geïntensiveerd kan worden indien noodzakelijk. Daarnaast is ondersteuning bij herstel erg belangrijk.

Jouw werkdag!

Zoals elk teamlid begint jouw dag met een overleg, waarin de voortgang en taken voor de zorg voor die dag worden besproken, het zogeheten FACTbord. Als verpleegkundig specialist ggz (art.14) diagnosticeer, indiceer en coördineer je de (psychiatrische) behandeling en voer je zelfstandig de verpleegkundig specialistische behandeling uit. Je overlegt waar nodig met het team en maakt gebruik van elkaars expertise. Je voert de regie en bewaakt in de rol van coördinatie- en behandelverantwoordelijke (hoofdbehandelaar), de voortgang en de afstemming van de individuele zorg en initieert ketenzorg ten behoeve van toegewezen cliënten. Je adviseert en overlegt daarover met andere hulpverleners met inachtneming van de eigen beroepsverantwoordelijkheid. Je draagt zorg voor afstemming met de cliënt, zijn netwerk en de ketenpartners. Je schrijft volgens protocol en in overleg met de medicus medicatie voor. Je informeert verwijzers, hulpverleners en zo nodig andere betrokkenen over het verloop en resultaat van de behandeling met inachtneming van de beroepscode. Je houdt de (cliënten)dossiers en de uit de functie voortvloeiende administratie bij: schriftelijke rapportages, verslagen, behandelevaluaties, eventuele overdrachten en afsluitbrieven van de cliënten.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende