Wij vragen

Ben jij in het bezit van een registratie als psychiater of in de afronding van je specialisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zijn met name op zoek naar een psychiater die graag en gemakkelijk met collega-psychiaters en met andere disciplines communiceert. Ook naar cliënten en naasten is een warme en heldere communicatie van groot belang. Er dient affiniteit te zijn met complexe psychiatrische problematiek en het focaal klachtgericht werken alsmede interesse in transculturele psychiatrie.

Ons aanbod

GGzE-Direct biedt een focale en klachtgerichte behandeling aan cliënten met meervoudige en complexe problematiek. In multidisciplinair verband worden vele hulpvragen uit het gehele psychiatrische spectrum behandeld. Daarnaast kan naar GGzE-Direct worden verwezen bij diagnostische vragen. Groepsbehandelingen, individuele behandelingen en online ondersteuning vormen het aanbod. GGzE Direct speelt een belangrijke rol in het doorverwijzen naar specialistische centra als een focale, klachtgerichte behandeling niet toereikend is. Er is een goede en actieve relatie met de verwijzers ( meestal huisartsen) en op verzoek van hen kan ook een eenmalig consult dan wel een kort farmacotherapietraject worden ingezet. GGzE-Direct bestaat uit 3 ambulante multidisciplinaire teams voor volwassenenpsychiatrie, een team Trainingen , een team Idiomes voor cliënten met een andere taal- en/of cultuurachtergrond en een Online Behandelteam.

Idiomes is opgericht in 2012 en het team heeft in de loop der jaren ervaring opgedaan in verschillende complexe aspecten van transculturele psychiatrie. Het team van Idiomes bestaat uit psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psycholoog, basispsychologen en een verpleegkundig specialist. Wij behandelen een complexe populatie cliënten met uiteenlopende psychiatrische problematiek. Onze kracht ligt in onze aandacht voor cultuursensitiviteit en in onze visie op cultuur als veerkracht van het individu. Wat de cliënten naar ons brengt, is de relatie tussen hun psychiatrische klachten en hun worsteling om een balans te vinden tussen hun verleden en heden die vaak ver van elkaar liggen. Onze cliëntenpopulatie bestaat uit migranten, vluchtelingen, Nederlanders van voormalige koloniën, expats, buitenlandse studenten en eenieder wiens identiteit pendelt tussen twee (of meerdere) culturen en hierdoor vastloopt in zijn/haar leven

De huidige vacature is voor 50% ten behoeve van de reguliere volwassenenpsychiatrie (team Zuid) en 50% ten behoeve van Idiomes.

Jouw werkdag!

Als psychiater ben je de specialist van het team. Dat betekent dat je beschikbaar bent voor vragen van de andere disciplines en vaak optreedt als regiebehandelaar. Je doet samen met andere disciplines de intakes, zet het behandeltraject uit en evalueert gezamenlijk de behandeling. Een groot deel van de dag heb je eigen cliëntcontacten betreffende farmacotherapie . Er is een actief tweewekelijks psychiateroverleg waarin aandacht is voor organisatorische en inhoudelijke zaken. Samen met psychiaters van andere centra in hetzelfde gebouw wordt de dagdienst vormgegeven.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende