Wij vragen

Je bent in het bezit van een diploma MBO-V of HBO-V. Daarbij heb je kennis van (ouderen)psychiatrie, somatische zorg en bent bevoegd en bekwaam om medicatie te verstrekken. Je kunt (basis) ADL-vaardigheden uitvoeren en kunt verpleegtechnische handelingen verrichten c.q. de bereidheid hierin te scholen. Je stelt je flexibel op (24-uurs zorg), bent een (multidisciplinaire) teamplayer en gaat een uitdaging niet uit de weg. Uiteraard ben je ook enthousiast en gemotiveerd om met onze doelgroep aan de slag te gaan.

Ons aanbod

Je gaat werken bij de nieuwe eenheid Ouderenpsychiatrie. De eenheid Ouderenpsychiatrie is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische werkomgeving waarin professionals met elkaar bouwen om de groeiende doelgroep van Ouderen passende zorg te bieden Deze eenheid bestaat uit 2 programmalijnen, te weten: Neuropsychiatrie en Gerontopsychiatrie. Voor beide programmalijnen is een ambulant en een klinisch aanbod.

Je komt te werken op de afdeling Crisis Opname Ouderen, een afdeling binnen de programmalijn ‘Gerontopsychiatrie’. Crisis Opname Ouderen is een afdeling voor ouderen vanaf ± 65 jaar met een grote diversiteit aan psychiatrische en somatische ziektebeelden. Het is een afdeling waarbij het accent ligt op (crisis) diagnostiek en het starten behandeling, waarbij wordt gestreefd naar een snelle terugkeer in de maatschappij met een maximale opnameduur van vier tot zes weken.

Opname en ontslaggesprekken zijn aan de orde van de dag en er wordt intensief multidisciplinair samengewerkt. Verder wordt er een eerste aanzet tot behandeling gedaan, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van de cliënt en hoe we daar het beste bij aan kunnen sluiten. Contact met familie en mantelzorgers zijn hierbij van cruciaal belang. Er wordt gewerkt vanuit het principe van zelforganisatie, het is dan ook belangrijk dat je kritisch kunt kijken naar je eigen handelen en dat van collega's.

Wij zijn op zoek naar een collega (vanaf april 2019) die ons team komt versterken met een vast dienstverband.

Jouw werkdag!
Je krijgt te maken met verschillende (acute) psychiatrische ziektebeelden. Hier ligt de indicatie van opname. Je hebt een interessante mix tussen psychiatrische en somatische zorg. Je voorkomt problemen vanuit verschillende gebieden (somatisch, psychisch, cognitief en levensfaseproblematiek). Hiervoor is goed observeren en het multidisciplinair in kaart brengen van de problematiek belangrijk. Naast de dagelijkse taken rondom het bieden van psychiatrische zorg, ligt er als zelforganiserend team ook een uitdaging rondom alle coördinerende zaken, zoals het organiseren van opnames, ontslagen en dergelijke. Het betreft 24 uurs-zorg met wisselende diensten. Wij zijn een gezellig, dynamisch, kundig en flexibel team.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende