Wij vragen

Jij bent een BIG-geregistreerde GZ-Psycholoog/Verpleegkundig Specialist. Je hebt enig gevoel voor humor en beschikt over een redelijke dosis lef, doorzettingsvermogen, optimisme en zelfreflectie. Bij voorkeur ben je geschoold in één van de bovengenoemde referentiekaders en heb je ervaring met het werken binnen een gesloten klinische setting. Je bent in staat om grenzen te stellen en te handelen in complexe situaties. Je hoeft echter geen held te zijn. We hechten waarde aan intervisie, collegiale toetsing en een open houding. We vinden het echter wel belangrijk dat je besef hebt van de maatschappelijke context waarbinnen je handelt: een veilige samenleving is ons belangrijkste product.

Ons aanbod

GGzE is een vooruitstrevende instelling voor geestelijke gezondheidszorg die in haar uitgangspunten het Planetree gedachtengoed omarmt.De Woenselse Poort, Forensisch Psychiatrisch Kliniek –onderdeel van de GGzE- behandelen we een uitdagende cliëntenpopulatie. Voor deze vacature zoeken we een regiebehandelaar op beveiligingsniveau 2. Het betreffen klinisch verblijvende cliënten met een forensisch kader bij wie sprake is van psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met beperkte intellectuele capaciteiten en / of problematisch middelengebruik. We behandelen de risicofactoren en tegelijkertijd willen we de krachten/beschermende factoren versterken. Middels risico-taxatie (HKT-R) en delict-analyse brengen we deze zaken goed in kaart. De behandelstaf vormt een hechte club met relatief weinig verloop. Humor, lef, creativiteit, compassie en doorzettingsvermogen zijn sleutelwoorden. Onze cliënten zijn slim, ad rem, veeleisend, veelzijdig en uitdagend. Dat alles maakt het tot een boeiende werkplek waarbij het belang van een veilige samenleving te allen tijde leidend is. Samenwerken is een must en de uitspraak ‘it takes a village to raise a child’ is hier zeker van toepassing. Ook de ervaringsdeskundig medewerker vormt een belangrijke discipline die bijdraagt aan het herstel van onze cliënten. Daarnaast leiden we ook collega’s op: er zijn opleidingsplekken voor de opleiding tot klinisch psycholoog, psychiater en psychotherapeut. Er is een intern scholingsaanbod gericht op werken in het forensisch veld en risicotaxatie.

Jouw werkdag!

Als GZ-Psycholoog / Verpleegkundig Specialist ben je gekoppeld aan een afdeling en ben je behandelverantwoordelijke van de cliënten die op deze afdeling verblijven. Je geeft sturing en coaching aan het sociotherapeutisch team, zit zorgplanbesprekingen voor en maakt onderdeel uit van de behandelstaf. Ook treed je op als getuige-deskundige bij verlengingszittingen.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende