Wij vragen

Een enthousiaste collega (M/V) die het prettig vindt om in een team te werken, die in staat is om intensief samen te werken en die deze samenwerking ook actief opzoekt. We verwachten dat je op een betrokken en transparante manier participeert in intervisie en teamoverleg.

Een BIG-registratie psychotherapeut en/of GZ-psycholoog. Bij indiensttreding dien je in het bezit te zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag). We stellen hoge eisen aan de integriteit en het vermogen om een werkrelatie aan te gaan, gebaseerd op respect en betrouwbaarheid, met vaak erg vermijdende en onthechte cliënten. We zoeken collega’s die autonomiegevoelige cliënten toch kunnen overtuigen van de meerwaarde van een psychotherapeutische relatie, voor henzelf, hun directe omgeving en de samenleving.

Ons aanbod

De forensische polikliniek de Omslag is een onderdeel van de Woenselse Poort dat zich toelegt op de ambulante, specialistische, multidisciplinaire behandeling van cliënten met een strafrechtelijke titel of van cliënten die door hun ontwrichtend gedrag een risico vormen voor de samenleving. Het kan daarbij gaan om (huiselijk) geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag of impulscontroleproblematiek, mogelijk als gevolg van een persoonlijkheidsstoornis, een ontwikkelingsstoornis, vaak gecombineerd met verslavingsproblemen. Forensische psychotherapie wil ertoe bijdragen dat cliënten meer bereid én vaardiger worden om over zichzelf, hun emoties en gedrag na te denken en hun levensdoelen – een beter en meer tevreden leven- te verbinden met recidivepreventie. Enkele topics worden in groepsverband aangeboden, maar de behandelingen worden overwegend individueel uitgevoerd. Cliëntenparticipatie, e-health en het betrekken van het systeem van de cliënt zijn andere belangrijke speerpunten van het behandelbeleid.

Jouw werkdag!

In verband met uitbreiding van ons behandelteam zoeken wij een psychotherapeut/GZ psycholoog die voldoende bagage heeft om deze specialistische behandelingen uit te voeren. De behandelfilosofie wordt o.a. gestuurd door de Schemamodus-methodiek, CGT of MBT. Gezien de traumatische voorgeschiedenis van vele cliënten wordt ook regelmatig EMDR ingezet. Voor alle forensische cliënten geldt dat er tijdens de psychotherapeutische behandeling nadrukkelijk aandacht moet zijn voor hun bereidheid tot inzet tijdens de behandeling.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende