Wij vragen

Je beschikt over een opleiding Psychologie of Orthopedagogiek aangevuld met een opleiding tot BIG geregistreerd GZ-psycholoog.

Starters zijn welkom!

  • Het is voor jou een uitdaging om te werken met complexe kinderpsychiatrische- en ontwikkelingsproblematiek en je wilt je hierin verder ontwikkelen.
  • Je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair team.
  • Je bent thuis in de Cognitieve Gedragstherapie, bekendheid met EMDR is fijn maar is niet noodzakelijk.
  • Een flexibele en pro actieve houding.
  • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Ons aanbod

Je maakt deel uit van het multidisciplinaire Kinderteam van 0-12 jaar. Het team kenmerkt zich door betrokken, enthousiaste en bevlogen medewerkers. We maken graag ruimte voor een collegiale optimistisch gestemde team player, die veel zin heeft om ons team te komen versterken!

Jouw werkdag!

Je verricht als GZ-psycholoog (psycho-)diagnostisch onderzoek bij kinderen ten behoeve van diagnose- en indicatiestelling. Je geeft op basis hiervan advies en ondersteuning aan betrokken medewerkers, zowel intern als zo nodig extern. Daarnaast bied je individuele behandeling aan kinderen en je begeleidt ouders en cliëntsystemen. Je analyseert onderzoeks- en hulpvraaggegevens en levert vanuit de psychologische discipline een bijdrage in het multidisciplinaire team. Je werkt nauw samen met verschillende disciplines. Als regiebehandelaar stel je samen met betrokken collega’s behandelplannen op en ben je medeverantwoordelijk voor het evalueren hiervan. Als regiebehandelaar bewaak je het hulpverleningsproces en ben je verantwoordelijk voor een juiste dossiervorming. Vanuit je eigen vakgebied en eigen deskundigheid lever je een bijdrage aan de kwaliteit van de behandelzorg binnen het team en ben je medeverantwoordelijk voor het proces van zelforganisatie binnen het team. Je neemt desgevraagd deel aan commissies en werkgroepen. Indien nodig begeleid je basispsychologen en GZ-psychologen in opleiding.

Je deskundigheid wordt samen met het team op peil gehouden door deelname aan de multidisciplinaire teambespreking, studiedagen en intervisie.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende