Wij vragen

Het hebben van ervaring in de neuropsychiatrie is een pré. Als Teamleider heb je voldoende somatische kennis en heb je een signalerende functie. Je hebt inzicht in het aandeel van de somatiek en de psychiatrie in het toestandsbeeld van de cliënt en bent in staat dit ook over te brengen aan de teamgenoten. Binnen Neuropsychiatrie is samenwerking bij uitstek van belang om te komen tot een goed herstel van de cliënt. Er zijn veel verschillende disciplines met wie samengewerkt wordt op de afdeling en een goed samenspel tussen deze disciplines is essentieel om tot een goede behandeling te komen. Het rekening houden en tot zijn recht laten komen van de rol en expertise van iedere discipline is belangrijk voor iedere behandeling. Als Teamleider heb je een spilfunctie in de verpleegkundige discipline. Het is van groot belang dat de teamleider gericht is op samenwerking en verbinding.

De functie vereist een HBO- werk- en denkniveau. Sociale vaardigheden zijn vereist voor het coachen en begeleiden van de toegewezen teams gericht op de versterking van de professionele kwaliteit en van teamprestaties m.b.t. de te bieden zorg- en/of dienstverlening. Je bent vaardig in het creëren van draagvlak, weet divergerende belangen te managen en conflictsituaties adequaat en tactvol op te lossen en waar nodig besluitvaardig in te grijpen.

Ons aanbod

De afdeling Klinische Neuropsychiatrie is een afdeling waar 18 cliënten opgenomen kunnen worden op vrijwillige basis of in het kader van BOPZ (IBS of RM). Er is sprake van een psychiatrisch toestandsbeeld en co-morbide somatische problematiek. De insteek is dat cliënten zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar de thuissituatie of door kunnen stromen naar de best passende voorziening voor vervolgbehandeling of verblijf.

Jouw werkdag!

Je versterkt het teamproces door het direct aanspreken op de samenwerking binnen het team en bij individuele medewerkers zowel op het aspect uitvoering van de werkzaamheden als houding en gedrag; stimuleert daarbij oplossingsgericht werken en geeft feedback aan de individuele medewerker en de teams. Je signaleert en intervenieert tijdig en effectief. Verder ga je contacten aan en onderhoud je contacten met samenwerkingspartners, om de dienstverlening (kwantiteit en kwaliteit) optimaal te laten verlopen. Je ziet er op toe dat de veiligheid van medewerkers en cliënten wordt gewaarborgd en gefaciliteerd. Daarnaast zie je er op toe dat de waarden en normen van GGzE geïntegreerd worden in de uitvoering van de werkzaamheden en bespreekt afwijkingen met de teams en Manager Eenheid.

Verder faciliteer je het primaire proces door te coördineren is samenwerking met de behandelaar, de procesgangen rondom de uitvoering van de dagelijkse zorg- en dienstverlening binnen de toegewezen teams. Je ondersteunt en adviseert de toegewezen teams bij het realiseren van de overeengekomen resultaat- en productieafspraken en bij het systematisch verbeteren daarvan. Verder ben je mede verantwoordelijk voor de monitoring van de kwaliteit en de kwantiteit van de door de teams te realiseren resultaat- en productieafspraken en daarmee ook voor de monitoring van de bedrijfsresultaten van de teams, overeenkomstig de kritieke prestatie-indicatoren (KPI's). Tot slot bevorder je het realiseren van de zorg- en dienstverlening conform de daarvoor vastgestelde richtlijnen, procedures en protocollen.

Deze vacature is verlopen