Wij vragen

Je bent iemand met een afgeronde opleiding Verpleegkundig specialist GGZ en ingeschreven in het BIG register.

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de psychiatrie. Affiniteit de forensische psychiatrie en ervaring in met de F-ACT methodiek zijn een pre.

Wij zoeken als collega:
- Een geregistreerd verpleegkundig specialist GGZ die ervaring heeft met de EPA doelgroep en affiniteit met de forensische psychiatrie.
- Een doorzetter met visie, goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
- Een teamspeler die ook individueel kan werken.
- Een enthousiast, leergierig persoon die zowel protocollair als out of the box kan denken en werken.
- Een innovator met E- Health toepassingen kan werken en bereid is dit verder mee te ontwikkelen.

Gezien de outreachende werkzaamheden beschik je over een rijbewijs en een eigen auto.

Ons aanbod

Als toekomstige medewerker van GGzE ben je flexibel en multi-inzetbaar.
Je onderschrijft het Planetree gedachtengoed en helpt mee op weg naar een community voor mentale kracht. Lees meer

Waar ga je werken?

Het For F-ACT-team biedt begeleiding en behandeling aan mensen met (ernstige) psychosociale en psychiatrische problematiek (EPA), die delict gedrag vertonen en door Justitie verwezen zijn met een vonnis waarin behandeling is opgenomen als voorwaarde of sprake is van een forensisch coloriet. Je bent als verpleegkundig specialist integraal onderdeel van het multidisciplinair team, neemt deel aan de dagelijkse bordoverleggen en draait mee in de outreachende zorg. Je initieert, verbetert en innoveert samen met het team de dagelijkse zorg voor de forensische EPA doelgroep, dit doe je in nauwe samenwerking met de ketenpartners. We werken met een shared caseload principe volgens de F-ACT methodiek en leveren ambulante- en outreachende zorg in de regio Eindhoven en de Kempen.Het Forensisch F-ACT team is gecertificeerd door het CCAF en heeft in 2018 haar her-certificering behaald.

Jouw werkdag!

Als Verpleegkundig specialist GGZ diagnosticeer, indiceer en coördineer je de (psychiatrische) behandeling en voer je zelfstandig de verpleegkundig specialistische behandeling uit. Je overlegt waar nodig met het team en maakt gebruik van elkaars expertise. Je doet dit in de specialistische, forensische ggz. Je voert de regie en bewaakt in de rol van coördinatie- en behandelverantwoordelijke (hoofdbehandelaar), de voortgang en de afstemming van de individuele zorg en initieert ketenzorg ten behoeve van toegewezen cliënten. Je adviseert en overlegt daarover met andere hulpverleners met inachtneming van de eigen beroepsverantwoordelijkheid. Je draagt zorg voor afstemming met de cliënt, zijn netwerk en de ketenpartners inclusief Justitie, reclassering en de politie. Je verricht of voert regie op behandelingen op basis van kennis en ervaring en volgens een specialistische methodiek binnen een complexe behandelcontext. Je schrijft volgens protocol en in overleg met de medicus medicatie voor. Je informeert verwijzers, hulpverleners en zo nodig andere betrokkenen over het verloop en resultaat van de behandeling met inachtneming van de beroepscode. Je houdt de (cliënten)dossiers en de uit de functie voortvloeiende administratie bij: schriftelijke rapportages, verslagen, behandelevaluaties, eventuele overdrachten en afsluitbrieven van de cliënten.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende