Wij vragen

Je bent een enthousiaste psycholoog of psychologe die het aandurft om samen met een GZ-Psycholoog/projectleider, mede onlinecoaches en behandelaren het online behandelteam verder vorm te geven. Dit betreft een nieuw behandelteam dat enerzijds eigen cliënten gaat behandelen en anderzijds lopende behandeltrajecten binnen GBGGZ en SGGZ zal ondersteunen.

GGzE gelooft dat met online behandelingen nieuwe vormen van behandeling beschikbaar komen die er voorheen niet waren; zoals binnen het VR-veld. Wij kunnen onze cliënten daarmee beter van dienst zijn, naast dat reeds bekende behandelvormen in een cliënt vriendelijkere werkvorm kunnen worden aangeboden, zoals alle psycho-educatie

Deze vacature staat open voor 2 enthousiaste basispsychologen.

Ons aanbod

Het nieuwe online behandelteam gaat deel uitmaken va GGzE-Direct, een eenheid voor generalistische specialistische behandelingen. Naast dit online behandelteam is er een team voor Transculturele Psychiatrie, drie reguliere ambulante behandelteams en een team Preventie/Groepen. GGzE-Direct kenmerkt zich door het met haar cliënten proberen te zoeken naar een hulpvraaggerichte behandelfocus en deze afgebakend in interventies en duur te behandelen. Wij geloven dat op deze manier meer cliënten dan voorheen adequaat te behandelen zijn en dat een behandeltraject ook een cyclisch karakter kan hebben. Cliënten worden dan bijvoorbeeld voor een jaar behandeld, waarna – als het afgesproken behandeldoel bereikt zijn – met geloof in hun kracht en flexibiliteit het behandeltraject beëindigd wordt. Vanzelfsprekend kunnen cliënten later weer opnieuw verwezen worden, met een zo minimaal mogelijke wachttijd, bij een nieuwe hulpvraag. Binnen GGzE-Direct worden vele verschillende hulpvragen behandeld; bijvoorbeeld gerelateerd aan: angst en stemming, emotieregulatieproblematiek, ADHD, trauma, persoonlijkheidskenmerken, suïcidepreventie vragen en sociale communicatievraagstukken.

Jouw werkdag!

Als medebehandelaar van cliënten van GGzE werk je enerzijds volgens alle kwaliteitsverwachtingen die wij hebben. Je stelt samen met jouw cliënten en hun naasten het behandelplan samen, in nauwe samenwerking met de regiebehandelaar. Je kent de grenzen van je deskundigheid en betrekt tijdig de brede expertise die binnen GGzE voor handen is bij de behandelvraagstukken waar je voor staat. Daartoe blijf je jezelf ontwikkelen en houdt je de eigen expertise en kennis op peil.

Anderzijds is het behandelteam waartoe je gaat behoren in opbouw en geldt jij als pionier voor de verdere implementatie van online hulpverlening en eHealth (blended, met face-to-face en groepsaanbod) binnen GGzE. GGzE is reeds jaren een koploper op eHealth onder de grote instellingen en graag willen we ons behandelaanbod verder professionaliseren. Naast online behandelmodules, beeldbellen en dagboeken, zijn er stappen om bijvoorbeeld Virtual Reality een vanzelfsprekend onderdeel van het behandelaanbod te laten zijn.

Dit aanbod is vernieuwend en de ontwikkelingen staan absoluut niet stil. Binnen jouw werk participeer je bij het uitproberen van nieuwe technieken, vanzelfsprekend in volledige openheid naar onze cliënten en met hun toestemming. Dit betekent soms tegen de stroom in zwemmen, omdat je deel uitmaakt van een team dat gelooft dat zorg op deze manier oprecht beter kan dan het nu is.

Waar andere teams nadrukkelijk groepsbehandelingen doen en in voorkomende gevallen individuele therapie en/of training aanbieden, is jouw voornaamste medium vooral alles wat online en met eHealth beschikbaar is en nog gaat komen. Vanzelfsprekend zijn er ook enkele individuele contacten, bij start, evaluatie en afsluiting in ieder geval, maar de uitdaging ligt hem erin om meest maximaal cliënten via eHealth van dienst te zijn.

Deze vacature is verlopen