Wij vragen

Een Verpleegkundig Specialist GGZ die affiniteit heeft met de cliënten, het thema suïcidepreventie en dit mee wil werken aan de verdere ontwikkeling en implementatie van suïcidepreventie. Je werkt graag in teamverband maar ook zelfstandig. Je bent enthousiast, gedreven en creatief. Je onderschrijft mens- en herstelgerichte zorg en je bent BIG geregistreerd. Je bent in staat te innoveren, een eigen kader te scheppen en samenwerking te zoeken, ontwikkelen en daar waar nodig te forceren binnen deze nieuwe, nog verder vorm te geven, functie.

Belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek is een pré gezien de vele verbindingen met diverse onderzoeksgroepen.

Ons aanbod

Je werkt bij het Crisisdienst-IHT team waar cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis crisisbehandeling ontvangen. Dit team is gehuisvest in het Catharina ziekenhuis evenals een van onze High Intensive Care afdelingen. Het doel van de opdracht zal zijn om te monitoren, initiëren, opzetten en uitvoeren van behandeling. Het streven is om het behandelaanbod gericht op suïcidaliteit uit te breiden en het suïcidepreventiebeleid in de praktijk door te ontwikkelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Bureau Geneesheer-directeur en de programmaleider suïcidepreventie.

Jouw werkdag!

Je voert je werkzaamheden uit in nauwe afstemming met de crisisdienst/IHT, GGD, onderzoekspartners van diverse universiteiten en 113 Zelfmoordpreventie. Je hebt een centrale en coördinerende rol in het regionale en landelijke netwerk. Inmiddels zijn veel partijen betrokken en we verwachten dat met name de komende periode de kwetsbare risicogroepen beter in beeld kunnen worden gebracht.

Daarnaast voer je individuele en groepsbehandeling uit waarbij de focus op suïcidaliteit verminderen ligt.

Deze vacature is verlopen