Wij vragen

Wie ben jij?

We zijn op zoek naar een Verpleegkundig Specialist GGZ met een BIG registratie artikel 14 voor 24 tot 36 uur per week. Het salaris is marktconform en we bieden als werkgever mooie secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ons aanbod

Het team Neuropsychiatrie van GGzE Select Ouderenpsychiatrie biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met stoornissen in de samenhang tussen hersenfuncties en gedrag. Het team Neuropsychiatrie richt zich op mensen met gedragsproblemen, psychologische functiestoornissen, neurologische en/of psychiatrische verschijnselen, bij wie men hersenschade vermoedt of heeft vastgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met niet-aangeboren hersenletsel of (een vermoeden van) dementie of een andere neurodegeneratieve aandoening. Ook mensen met (complexe) neurocognitieve stoornissen en co-morbiditeit bij andere psychiatrische problematiek kunnen worden verwezen naar het team Neuropsychiatrie. Er wordt multidisciplinair gewerkt vanuit één gezamenlijke visie. Uitgangspunt bij de diagnostiek en behandeling zijn de mogelijkheden en kwaliteiten die mensen hebben. Afhankelijk van de zorgvraag en zorgbehoefte kan een psychiater, neuroloog, specialist ouderengeneeskunde, klinisch psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, psychodiagnostisch medewerker, systeemtherapeut, maatschappelijk werker, verpleegkundig specialist, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, ambulant verpleegkundige en/of zorgtrajectbegeleider betrokken worden. De zorg wordt geleverd in nauwe samenwerking met ketenpartners. Als GGZ-instelling hebben we de ambitie om hoogspecialistische zorg binnen de BasisGGZ aan te bieden. Dit biedt onze medewerkers nieuwe kansen en een interessante uitdaging om na te denken over zorgmodellen die hierbij aansluiten.

Jouw werkdag!

Als Verpleegkundig Specialist GGZ ben je een belangrijke discipline binnen zowel de Specialistische GGZ als Basis GGZ. GGZ Eindhoven en de Kempen positioneert de Verpleegkundig Specialist GGZ steeds meer als centrale persoon binnen de zorgprogramma's. We ondersteunen onze Verpleegkundig Specialisten GGZ in de uitdaging om hun relatief jonge rol en positie als hoofdbehandelaar/regiebehandelaar in te nemen. We dagen je uit om de vaak hoog complexe verpleegkundige behandelingen vorm te geven binnen ons centrum. Ook is er gelegenheid om deel te nemen aan beleidsontwikkeling. Alles natuurlijk afgestemd op individuele wensen en capaciteiten.

Deze vacature is verlopen