Wij vragen

Daagt een complexe omgeving jou uit? Vind jij het leuk om aan de hand van cijfers het verhaal te vertellen? Ben je in het bezit van een diploma op HBO niveau (te denken valt aan Bedrijfseconomie of Accountancy)? Reageer dan als de volgende punten op jou van toepassing zijn:

 • Je bent cijfermatig en analytisch sterk;
 • Je kunt omgaan met een zekere werkdruk en kunt flexibel je prioriteiten stellen;
 • Je kunt goed plannen en organiseren, zowel je eigen werk als binnen het team;
 • Je kunt je samenwerkingspartners beïnvloeden en overtuigen;
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, vooral als het gaat om complexe vraagstukken;
 • Je bent initiatiefrijk.

Ons aanbod

De functie van Financial Controller is belegd binnen Team Opbrengsten (onderdeel van afdeling Financial Control). Samen met de afdeling Business Control en de afdeling Informatiemanagement & Services vormt dit de eenheid Financiën & Informatie binnen GGzE. Er zijn sterke functionele lijnen met het directieteam, de Raad van Bestuur en de managers van de eenheden. Het eigenaarschap per financieringsstroom is belegd bij een directielid.

Ook als eenheid Financiën & Informatie bewegen we graag mee in de ontwikkelingen en ambitie binnen GGzE. De route die we voor ogen hebben is gericht op een ontwikkeling van cijfers naar (toegevoegde) waarden waarbij het gedrag erg bepalend is voor het succes.

Zowel de interne, maar zeker ook de externe ontwikkelingen vragen om een proactieve en innovatieve financiële en ICT strategie. Deze strategie vormt de randvoorwaarde waarbinnen GGzE haar maatschappelijke functie kan uitoefenen. De financiële druk in de sector, en dus ook voor GGzE, is groot. De risicospreiding tussen de verschillende financieringsstromen is groot en biedt dus veel kansen.

Jouw werkdag!

Ontwikkelingen in de zorg, specifiek de GGZ, de invoering van de marktwerking en de strengere eisen van de zorgfinanciers hebben invloed op de sturing van onze organisatie. De komende jaren staan in het teken van de borging van de opbrengstenstromen en daarmee de liquiditeit binnen GGzE. GGzE is actief op diverse financieringsstromen zoals ZVW, Justitie, WLZ en Sociaal Domein.

Binnen Team Opbrengsten is o.a. de financial control functie rondom deze diverse opbrengststromen belegd. Als Financial Controller heb je een pro-actieve en initiatiefrijke functie, waarbij de volgende aspecten naar voren komen:

 • Je bent betrokken bij het gehele proces van de financieringsstroom , zowel intern het bevorderen van de samenwerking, als externe verantwoording richting financiers en accountant. Het is een pré om op de hoogte te zijn van specifieke wet- en regelgeving en bijvoorbeeld de DBC-systematiek;
 • Je onderbouwt deels vanuit cijfers en hebt een proces- en risicogerichte instelling om het overzicht te blijven behouden;
 • Je bent rekenkundig sterk en je kunt met je analytisch vermogen een juiste en rechtmatige omzet bepalen. Tevens ben je in staat om betrouwbare prognoses te maken;
 • Rekenkundige ondersteuning bieden aan het team Verkoop & Marketing in de offertetrajecten;
 • Je schat tijdig en correct in, anticipeert op en informeert over risico’s met betrekking tot de opbrengsten van GGzE en het inrichten van systemen als gevolg van wijzigingen wet- en regelgeving;
 • Daarnaast breng je advies uit, beschrijf en controleer je de administratieve organisatie rondom de financiële opbrenststroom;
 • Je coördineert projecten binnen je financieringsstroom zoals bijvoorbeeld materiële controles vanuit financiers.

Deze vacature is verlopen