Wij vragen

Je bent iemand met een afgeronde opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ en bent ingeschreven in het BIG register. Je staat stevig en je schoenen en houdt van een uitdaging. Verder ben je iemand die graag in teamverband werkt maar wel zelfstandig beslissingen durft te nemen. Je hebt goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. Tot slot heb je affiniteit met crisiswerk en heb je feeling voor somatiek. Je onderschrijft mens- en herstelgerichte zorg.

Ons aanbod

Binnen het GGzE Crisisdienst – Intensive Home Treatment (IHT) team zijn wij op zoek naar een Verpleegkundig Specialist GGZ die ons team komt versterken vanwege uitbreiding. Ons team is multidisciplinaire samengesteld en is verantwoordelijk voor de regionale crisisdienstfuncties en kortdurende crisis behandelingen. Werken binnen ons team betekent dat je werkt vanuit de visie van IHT. Wij verwachten dat je meedenkt om deze werkwijze verder te ontwikkelingen. Hierbij dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de komst van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de eisen die passen bij de generieke module acute zorg. Als Verpleegkundig Specialist GGZ triageer je en ben je samen met de achterwacht verantwoordelijk voor het doen van crisisbeoordelingen. In de crisisbehandeling ben je regiebehandelaar en werk in multidisciplinair verband. Binnen het team werk je samen met enthousiaste collega’s . Het team werkt outreachend vanuit een locatie dat verbonden is aan het Catharina ziekenhuis. Op deze locatie van het Catharina ziekenhuis is tevens een HIC en de SPOR (Spoedeisende Psychiatrische onderzoeksruimte) van GGzE gehuisvest.

Als Verpleegkundig Specialist GGZ ben je onderdeel van de behandelstaf van het Crisisdienst/IHT-team. Je behandelt en begeleidt cliënten met ernstige psychiatrische, psychosociale problematiek De behandeling en begeleiding zijn op basis van individuele zorgplannen. Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de behandelzorg en het (mede) vormgeven en uitvoeren van het behandelzorgbeleid, in nauwe samenwerking met het team en collega behandelaar. Je werkt als behandelaar met voorschriftbevoegdheid voor medicatie. Dit in nauwe samenwerking met de psychiater. Het betreft een functie die nog volop in ontwikkeling is binnen het team.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende