Wij vragen

Jij bent de collega die affiniteit heeft onze doelgroep, graag werkzaam wil zijn in een herstelgerichte (ART) werkomgeving en graag in teamverband werkt. Die het belang van mens- en herstelgerichte zorg onderschrijft en uitdraagt.

Verder ben je in het bezit het getuigschrift Master Advanced Nursing Practice en bent ingeschreven in het register Verpleegkundig Specialist, artikel 14. Je bent bekwaam en bevoegd op het gebied van farmacotherapie, lichamelijk onderzoek, psychotherapeutische deeltechnieken, rehabilitatie en crisisinterventie. Verder heb je kennis van de wet BIG, WGBO, BOPZ, Geneesmiddelenwet en andere relevante wetten. Je bent een enthousiaste en gedreven teamspeler met goede communicatieve vaardigheden en zelf-reflectief vermogen. Je bent in staat het hoofd koel te houden in tijden van verandering en daaraan een positieve en actieve bijdrage te leveren. Je kunt snel en kordaat handelen en gaat bewust om met beschikbare tijd en middelen. Je hebt bij voorkeur kennis van of ervaring met het netwerk van zorgverleners en instanties in de regio.

Ons aanbod

Voor de klinische behandelafdelingen voor cliënten met voornamelijk psychotische stoornissen van diverse afdelingen binnen eenheid Kleine Beek zoeken wij een verpleegkundig specialist GGZ. Onze eenheid bestaat uit 5 afdelingen met in totaal 122 bedden. De verschillende afdelingen verschillen van elkaar in niveau van geslotenheid. In onze zorg voor EPA clienten werken we volgens een herstelgericht kader en hierin staat het Active Recovery in Triad (ART) gedachtengoed centraal. Hierin proberen we het herstel en maatschappelijke participatie van cliënten zoveel mogelijk na te streven. Je maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team dat zich richt op de behandeling van mensen met complexe en langdurige psychiatrische problematiek in deze klinische setting.

Jouw werkdag bestaat onder andere het op basis van individuele zorgplannen behandelen en begeleiden van onze cliënten. Zij kampen vaak met psychiatrische, psychosociale en/of psychologische problematiek en/of ziektebeelden. Daarnaast treed je op als (regie)behandelaar voor de behandelzorg. Dit in nauwe samenwerking met de psychiater.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende