Wij vragen

Een enthousiaste collega, die graag collegiaal en met cliënten samenwerkt. Voor de Basis GGZ ben je werkzaam als regiebehandelaar en dien je samen met een cliënt aan de slag te gaan om op een belangrijk levensgebied echte verbetering voor de cliënt te bereiken. Bij cliënten in de Specialistische GGZ ben je naast regiebehandelaar ook vaak medebehandelaar in multidisciplinair kader. GGzE-Direct streeft ernaar voor cliënten die per definitie complexe meervoudige problemen hebben toch een effectieve focale, afgebakende behandeling gericht op de hulpvraag in plaats van op de DSM-classificatie aan te bieden. Als GZ-Psycholoog dien je affiniteit te hebben om jouw behandelingen blended vorm te geven. Wij zijn aldus op zoek naar een collega die, naast individuele contacten, ons aanbod aan eHealth en groepsbehandelingen wil ondersteunen en verder wil helpen uitbouwen. Daarnaast is het de bedoeling dat je minimaal een psychodiagnostisch onderzoek per maand doet.

De gewenste werkervaring is deskundigheid en ervaring op het gebied van CGT en groepsbehandelingen bij m.n. angst- en stemmingsstoornissen. Je bent een GZ-Psycholoog en BIG-geregistreerd. Maar ook collega's die op het punt staan de GZ-opleiding af te ronden worden uitgenodigd te reageren.

Ons aanbod

GGzE-Direct speelt een centrale rol in de verwijzingen van volwassenen naar de GGzE. Het bestaat uit drie ambulante multidisciplinaire en generalistisch werkende teams, een team Idiomes (voor cliënten met aan andere culturele achtergrond) en een team Trainingen. Er bestaat een goede en actieve relatie met de verwijzers, veelal huisartsen. Hierbij streven wij naar een hoog serviceniveau voor cliënten, naasten en verwijzers.

Jouw werkdag is per definitie gevarieerd. Dat komt enerzijds door onze werkwijze en methoden, waarbinnen het werken met groepen, eHealth, en individuele contacten elkaar afwisselen. Wij willen uitstralen naar cliënten dat we samen aan de slag gaan en die energie merken we ook bij medewerkers.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende