Wij vragen

Ben jij in het bezit van een registratie als Verpleegkundig Specialist GGz? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je hebt kennis van en ervaring met een breed scala aan psychiatrische klachten. Daarnaast heb je ervaring opgedaan in het werken met patiënten met complexe psychiatrische problematieken. Je hebt affiniteit met groepsbehandelingen en ervaring met klachtgericht werken in de ketenzorg. Je mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn van een goed niveau en je hebt een actieve en ondernemende instelling. Ervaring met E-health behandelmethoden wordt gezien als een pre.

  • De voorkeur gaat uit naar kandidaten die de 3 jarige GGZ VS opleiding in Utrecht hebben afgerond.
  • Voor SPV'ers geldt een afgeronde opleiding SPV.

Ons aanbod

GGzE-Direct speelt een centrale rol in de verwijzingen van volwassenen naar de GGzE. Het bestaat uit drie ambulante multidisciplinaire en generalistisch werkende teams, een team Idiomes (voor cliënten met aan andere culturele achtergrond), een team Trainingen en een Online Behandelteam. Er bestaat een goede en actieve relatie met de verwijzers, veelal huisartsen. Hierbij streven wij naar een hoog serviceniveau voor cliënten, naasten en verwijzers.

Als Verpleegkundig Specialist GGZ diagnosticeer, indiceer en coördineer je de (psychiatrische) behandeling en voer je zelfstandig de verpleegkundig specialistische behandeling uit. Je werkt in een multidisciplinair team waarmee je zo nodig overlegt en gebruik maakt van de expertise. Je doet dit in zowel de basis ggz als in de specialistische ggz. Je voert de regie en bewaakt in de rol van behandelverantwoordelijke (hoofdbehandelaar), de voortgang en de afstemming van de individuele zorg en initieert ketenzorg ten behoeve van toegewezen cliënten.

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV): behandelingen vinden plaats in duo-behandelaarschap waarbij je onder andere de taak van coördinatieverantwoordelijke zult hebben. Je adviseert en overlegt daarover met andere hulpverleners met inachtneming van de eigen beroepsverantwoordelijkheid. Je draagt zorg voor afstemming met de cliënt en diens systeem; je verricht of voert regie op behandelingen op basis van kennis en ervaring en volgens een specialistische methodiek binnen een complexe behandelcontext. Je schrijft volgens protocol en in overleg met de medicus medicatie voor. Je informeert verwijzers, hulpverleners en zo nodig andere betrokkenen over het verloop en resultaat van de behandeling met inachtneming van de beroepscode. Je houdt de (cliënten)dossiers en de uit de functie voortvloeiende administratie bij: schriftelijke rapportages, verslagen, behandelevaluaties, eventuele overdrachten en ontslagbrieven van de cliënten. Je evalueert en rapporteert (zowel mondeling als schriftelijk) over de voortgang en de resultaten aan het multidisciplinair behandelteam. Op beleidsmatig gebied heb je inbreng in het kwaliteitsbeleid. Je bent betrokken bij zorgontwikkeling.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende