Wij vragen

GGzE in het kort

Als toekomstige medewerker van GGzE ben je flexibel en multi-inzetbaar.
Je onderschrijft het Planetree gedachtengoed en helpt mee op weg naar een community voor mentale kracht. Lees meer

Waar ga je werken?

De forensische polikliniek de Omslag is een onderdeel van de Woenselse Poort dat zich toelegt op de ambulante, specialistische, multidisciplinaire behandeling van cliënten met een strafrechtelijke titel of van cliënten die door hun ontwrichtend gedrag een risico vormen voor de samenleving. Het kan daarbij gaan om (huiselijk) geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag of impulscontroleproblematiek, mogelijk als gevolg van een persoonlijkheidsstoornis, een ontwikkelingsstoornis, vaak gecombineerd met verslavingsproblemen. Forensische psychotherapie wil ertoe bijdragen dat cliënten meer bereid én vaardiger worden om over zichzelf, hun emoties en gedrag na te denken en hun levensdoelen – een beter en meer tevreden leven- te verbinden met recidivepreventie. Enkele topics worden in groepsverband aangeboden, maar de behandelingen worden overwegend individueel uitgevoerd. Cliëntenparticipatie, e-health en het betrekken van het systeem van de cliënt zijn andere belangrijke speerpunten van het behandelbeleid.

Jouw werkdag!

In verband met uitbreiding van ons behandelteam zoeken wij een psychotherapeut/GZ psycholoog die voldoende bagage heeft om deze specialistische behandelingen uit te voeren. De behandelfilosofie wordt o.a. gestuurd door de Schemamodus-methodiek, CGT of MBT. Gezien de traumatische voorgeschiedenis van vele cliënten wordt ook regelmatig EMDR ingezet. Voor alle forensische cliënten geldt dat er tijdens de psychotherapeutische behandeling nadrukkelijk aandacht moet zijn voor hun bereidheid tot inzet tijdens de behandeling.

Wie ben jij?

Een enthousiaste collega (M/V) die het prettig vindt om in een team te werken, die in staat is om intensief samen te werken en die deze samenwerking ook actief opzoekt. We verwachten dat je op een betrokken en transparante manier participeert in intervisie en teamoverleg.

Een BIG-registratie psychotherapeut en/of GZ-psycholoog. Bij indiensttreding dien je in het bezit te zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag). We stellen hoge eisen aan de integriteit en het vermogen om een werkrelatie aan te gaan, gebaseerd op respect en betrouwbaarheid, met vaak erg vermijdende en onthechte cliënten. We zoeken collega’s die autonomiegevoelige cliënten toch kunnen overtuigen van de meerwaarde van een psychotherapeutische relatie, voor henzelf, hun directe omgeving en de samenleving.

Ons aanbod

Het betreft een dientsverband van 32 uur per week.

Waarom GGzE?

Naast het salaris volgens de CAO van de GGZ (let op, afhankelijk van ervaring kan aanloopschaal van toepassing zijn) en vakantiegeld kun je rekenen op een volledige eindejaarsuitkering, ofwel een dertiende maand! Daarnaast geniet je van vele leuke extra's zoals: bedrijfsfitness en deelname aan het fietsenplan.

Wij hechten veel waarde aan de fysieke en mentale fitheid van onze medewerkers. Daarom kunnen onze medewerkers gebruik maken van o.a. stoelmassages. Persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling staan ook hoog in het vaandel.

Werken bij GGzE betekent ontplooiing en ontwikkeling in de breedste zin van het woord. GGzE laat mensen groeien!

Van belang om te weten

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang in de procedure.

Op jouw eerste werkdag dien je in het bezit te zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), deze wordt tijdig digitaal voor jou aangevraagd. Daarnaast kan er gevraagd worden naar een referentie.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende