Wij vragen

Om deze functie succesvol te kunnen vervullen ben je in het bezit van een diploma HBO Associate Degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn en heb je bij voorkeur ruime relevante werkervaring. Je maakt deel uit van Groeirijk Klaver en kan de suïcide preventie training “Over leven” mee verzorgen (geldt voor één van de twee vacatures, dus solliciteer ook als je deze training niet gedaan hebt!). Daarnaast heb je de training tot ‘Eigen regie en herstel’-trainer gedaan of ben je bereid is deze te gaan doen.

Verder ben je een zelfstandige werker met pioniersgeest, beschik je over reflectief vermogen, ben je betrokken, heb je kennis over veranderingen in de zorg en weet je dit te vertalen naar concrete acties. Creativiteit, humor en relativeringsvermogen vinden we ook van belang. Het is belangrijk dat je makkelijk contact legt en onderhoudt. Je werkt samen, maar tegelijkertijd ook zelfstandig. Het is van belang dat je initiatiefrijk en ondernemend bent.

Ons aanbod

Binnen GGzE Direct proberen wij zoveel mogelijk concreet inhoud en vorm te geven aan herstel binnen zowel onze individuele behandelingen als binnen onze groepsbehandelingen. GGzE Direct speelt een centrale rol in de verwijzingen van volwassenen naar de GGzE. Het bestaat uit drie ambulante multidisciplinaire en generalistisch werkende teams, een team Idiomes (voor cliënten met een andere culturele achtergrond) een team Trainingen en een Online Behandelteam (OBT).

Wat zijn jouw taken?

Als Ervaringdeskundig Werker ondersteun je de groepsbehandelingen en de individuele contacten met cliënten. Qua groepsbehandeling werken onze ervaringsdeskundigen mee aan de suïcide preventie training, de training ‘Eigen regie en herstel’ en onze generieke psycho-educatie module. Participatie in andere trainingen en groepen valt altijd te bespreken.

Hiernaast nemen de ervaringsdeskundigen deel aan de multidisciplinaire teams om ervaringsdeskundigheid binnen deze teams meer onder het voetlicht te brengen en om collega’s te attenderen op mogelijkheden tot herstel waar deze mogelijk niet direct aan gedacht hadden.

Ook gaan onze ervaringsdeskundigen op indicatie individuele gesprekken aan met cliënten, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een behandeling, bij het vastlopen van een behandeling of bij specifieke vragen of begeleidingswensen van cliënten die passend zouden kunnen voor begeleiding door een ervaringsdeskundige. Vanzelfsprekend vindt dit alles plaats in goed overleg tussen de teams en de ervaringsdeskundigen.

We zoeken met nadruk twee ervaringsdeskundigen, zodat de taken verdeeld kunnen worden over twee personen die, naast bij Groeirijk, ook snel en met korte lijnen bij elkaar terecht kunnen voor intervisie en intercollegiaal overleg.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende