Wij vragen

Je bent in het bezit van een diploma HBO-V, Social Studies, MBO-V, MWD of Psychologie. Daarnaast beschik je over kennis m.b.t. relevante wet- en regelgeving en financiële regelingen omtrent cliënten. Verder heb je bij voorkeur werkervaring binnen deze doelgroep en het ambulant werken. Binnen dit werk wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht wat maakt dat een proactieve werkhouding een vereiste is.

Deze vacature is ter vervanging van zwangerschapsverlof voor de periode van maandag 5 oktober 2020 t/m zondag 7 maart 2021.

Ons aanbod

De Boei Woensel Zuid is onderdeel van GGzE. Het betreft een ambulante setting waarbij cliënten ondersteuning krijgen in de dagelijkse gang van zaken. Bij cliënten die aangemeld worden bij De Boei is sprake van een psychische kwetsbaarheid waarbij er op verschillende leefgebieden mogelijk ondersteuningsvragen zijn. Jij als Verpleegkundige GGZ/ Agogisch Medewerker speelt in op de vraag van de cliënt. Wij werken vanuit de herstel ondersteunende visie. Werkzaamheden vinden zowel bij mensen thuis plaats als binnen een Beschermde Woongroep.

Team Woensel Zuid bestaat uit een mix van agogen, verpleegkundigen, helpende en een ervaringsdeskundige. We zijn een zelf organiserend team waarin ieder teamlid zijn of haar eigen bijdrage heeft.

Wat zijn jouw taken?

Als Verpleegkundige GGZ/Agogisch Medewerker geef je inhoud aan herstel ondersteunende zorg, waarbij je kennis en inzicht hebt in de specifieke problematiek en zorgbehoefte van de cliënten doelgroep en groepsdynamische processen. Je taken zijn gericht op het begeleiden van cliënten met een 24-uurs indicatie of in een ambulante setting. Ook medezeggenschap van cliënten en naasten is je niet onbekend welke bestaan uit herstel, cliëntparticipatie en triade. Je bent verantwoordelijk voor het verbreden en inzetten van het netwerk (zowel intern als extern) en hebt zicht op zorgprocessen en procedures.

Binnen team Woensel Zuid werken wij zowel doordeweeks zowel overdag als in de avond, daarnaast ga je meedraaien in de coördinerende weekenddiensten welke Boei breed ingepland worden.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende