Wij vragen

Heb jij een diploma op HBO of WO niveau, aangevuld met een door de NVRG geregistreerde studie tot systeemtherapeut? Dan zoeken wij jou! Ervaring is heel fijn, maar belangrijker is dat je flexibel en daadkrachtig bent en niet bang bent om te pionieren. Of nog beter: dat prikkelt je. Je bent zelfstandig, houdt van een uitdaging, bent assertief en voelt je goed bij de dynamiek van het werken in een FACT-team. Je bent niet bijzonder gehecht aan je bureaustoel en je hebt een creatieve 'hands on' mentaliteit. Je werkt graag samen, bent transparant en betrokken.

Voor deze functie is het noodzakelijk een rijbewijs in je bezit te hebben. Werken op vrijdag is een pré.

Ons aanbod

FACT Kind & Jeugd

FACT Jeugd is een multidisciplinair team. Samen dragen we zorg voor een groep jongeren tussen de 14 en 24 jaar met ernstige psychiatrische problemen, die vastlopen op verschillende levensgebieden. Onze jongeren hebben vaak een lange hulpverleningsgeschiedenis die vaak onvoldoende resultaat heeft gehad. We werken volgens de presentietheorie; doorzetten en samenwerken zijn de kernthema’s. Crisisinterventie, opname voorkomend werken, ondersteuning op alle levensgebieden en zorgcoördinatie zijn o.a. werkzaamheden die daarbij horen. We werken outreachend en verlenen de zorg in de woonomgeving van de cliënt. Contact en samenwerken met naasten van cliënten is belangrijk, evenals met netwerkpartners.

Wat zijn jouw taken?

In samenspraak met casemanagers en de regiebehandelaar onderzoek je de noodzakelijkheid, wenselijkheid en aard van de systeem therapeutische behandeling. Dit doe je onder andere door systeemonderzoek. Je stemt, indien gewenst, de systeemtherapeutische behandeling af op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de jongere c.q. gezin en houdt hierbij rekening met diens/hun leef- en denkwereld. Vanuit de systeem therapeutische discipline lever je een bijdrage aan het zorgplan; stemt dit af binnen het multidisciplinaire team. Daarbij methodisch gebruikmakend van gezins- of relatietherapie en interventies volgens actuele inzichten.

Je evalueert de resultaten van de systeem therapeutische begeleiding in relatie tot het zorgplan en de actuele zorgvraag/-behoefte en stelt dit zo nodig bij. De conclusies bespreek je met de jongere, het systeem, de casemanagers en regiebehandelaar.

Vanuit systeemtherapeutische vakdiscipline lever je een bijdrage aan het behandel-zorgbeleid. Je taken voer je uit vanuit het zelf organiserend karakter van het team.

Je wordt lid van de vakgroep systeemtherapeuten Kind & Jeugd.

Deze vacature is verlopen

Recente Vacatures