Wij vragen

Je bent in het bezit van een diploma op minimaal HBO niveau. Bij voorkeur breng je kennis en aantoonbare ervaring mee op het gebied van projectmanagement. Je houdt van aanpakken en je staat stevig in je schoenen. Bij voorkeur heb je ervaring in de aandachtsgebieden dagbesteding en maatschappelijke participatie ten behoeve van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en je bent in staat verbinding te maken met mensen en netwerken te bouwen. Je bent onderhandelingsvaardig en resultaatgericht en je bent niet bang om ongebaande paden te bewandelen. Je kunt zowel zelfstandig als in een team functioneren.

Ons aanbod

Als projectleider maak je onderdeel uit van De Boei. De Boei biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid met als doel om hen te leren om met zo min mogelijke professionele steun te participeren in de samenleving, op het gebied van wonen, daginvulling, leren en werken, sociale contacten en persoonlijke groei. Je ontvangt hiërarchisch leiding van de manager van De Boei en werkt nauw samen met de stafleden, zoals de relatiebeheerders en de arbeidsdeskundige.

Context
We bevinden ons in een aantal in- en externe ontwikkelingen die grote organisatorische veranderingen met zich mee brengen. Zo wordt de koers gezet naar de transitie van geïndiceerde dagbesteding naar basisdagbesteding in gemeente Eindhoven. Regiogemeenten pakken steeds meer zelf de regie op de uitvoering van de WMO op het gebied van dagbesteding en activering. Te midden van dit alles wordt de problematiek van de doelgroep complexer. Dit vraagt om meer verbondenheid tussen de activiteiten die zich richten op dagbesteding en participatie binnen GGzE en de lokale vraagstukken, initiatieven en ontwikkelingen op dit gebied. Leidraad hierbij is de visie van GGzE op de ontwikkeling van Mentale Kracht in de Wijk en de visie op Herstelwerkplaatsen.

Wat zijn jouw taken?
Als projectleider ben je de sleutelfiguur in het vormgeven van de transitie van geïndiceerde dagbesteding naar vrij toegankelijke dagbesteding. Je begeleidt en ondersteunt de teams van de Boei hierbij. Je communiceert over en implementeert de vereisten die verbonden zijn aan de gemeentelijke subsidie en draagt zorg voor de verantwoording aan gemeente(n). Je coördineert de activiteiten die hiervoor nodig zijn. In dat kader stel je een steun/stuurgroep samen. Je borgt de afstemming tussen de steungroep en de overige bij het project betrokken disciplines en evalueert de voortgang. Je signaleert en anticipeert daarbij op eventuele knelpunten in de voortgang en lost deze in afstemming met de stuurgroep en overige relevante personen op.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende