Wij vragen

Jij bent een BIG-geregistreerde GZ Psycholoog of Basispsycholoog. Je hebt enig gevoel voor humor en beschikt over een redelijke dosis lef, doorzettingsvermogen, optimisme en zelfreflectie. Je hebt kennis van en een voorliefde voor psychodiagnostiek. Je kan goed samenwerken met verschillende disciplines en hebt affiniteit met het vormgeven van beleid en het leiding geven aan een team. Daarbij heb je ervaring met werken met complexe psychopathologie en heb je bij voorkeur ook ervaring met het werken binnen de forensische psychiatrie.

We hechten waarde aan intervisie, collegiale toetsing en een open houding. We vinden het echter wel belangrijk dat je besef hebt van de maatschappelijke context waarbinnen je handelt: een veilige samenleving is ons belangrijkste product.

Ons aanbod

GGzE is een vooruitstrevende instelling voor geestelijke gezondheidszorg die in haar uitgangspunten het Planetree gedachtengoed omarmt. Het betreft een functie binnen de Woenselse Poort, een Forensisch Psychiatrische kliniek, met beveiligingsniveau 2 en 3. Binnen de Woenselse Poort zijn er drie eenheden: Persoonlijkheid, Psychose/autisme/LVB en KIB/IB. Je voert diagnostiek uit voor alle 3 eenheden en dus verschillende doelgroepen.

Team psychodiagnostiek is een hecht en ambitieus team. We hebben zeer diverse werkzaamheden en hechten er veel waarde aan om psychodiagnostiek op een goede, evidence based manier uit te voeren. Qua taken zijn wij verantwoordelijk voor de psychodiagnostische onderzoeken binnen de verschillende zorgpaden van De Woenselse Poort en houden wij ons daarnaast bezig met diagnostiek aangevraagd door de reclassering en risicotaxatie. Concreet houdt dat zeer uiteenlopende psychopathologie binnen uiteenlopende milieus in. Er wordt intensief samengewerkt met de behandelaren en de behandelafdelingen waardoor de psychodiagnostische onderzoeken worden aangevraagd. Met name binnen de opname afdelingen hebben wij hierin een grote rol. Er is hiernaast regelmatig contact met andere psychodiagnostici binnen de GGzE over casuïstiek.

Onze cliënten zijn slim, ad rem, veeleisend, veelzijdig, uitdagend en soms ronduit onhebbelijk. Dat alles maakt het tot een boeiende werkplek waarbij het belang van een veilige samenleving te allen tijde leidend is. Samenwerken is een must en de uitspraak ‘it takes a village to raise a child’ is hier zeker van toepassing. Ook de ervaringsdeskundig medewerker vormt een belangrijke discipline die bijdraagt aan het herstel van onze cliënten. Daarnaast leiden we ook collega’s op: er zijn opleidingsplekken voor de opleiding tot klinisch psycholoog, psychiater en psychotherapeut. Er is een intern scholingsaanbod gericht op schematherapie en risicotaxatie.

Jouw werkdag!
Je hebt een zeer gevarieerd takenpakket, waarbij je zowel zelf psychodiagnostisch onderzoek uitvoert als veel superviserende taken hebt. Ook beleidsmatige taken zijn veelvoorkomend. Je bent inhoudelijk voorzitter van het team wat onder andere inhoudt dat je de inhoudelijke lijnen uitzet en hier toezicht op houdt. Er is veel ruimte voor eigen inbreng, je wordt betrokken bij ontwikkelingen binnen DWP. Er is tevens een ruime mate van zelforganisatie binnen team Psychodiagnostiek.

Deze vacature is verlopen