Wij vragen

Je bent een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog die anderen kan enthousiasmeren om nieuwe uitdagingen aan te gaan en zich verder te ontwikkelen. Je bent communicatief vaardig. Je kan taakgerichtheid en mensgerichtheid op een goede manier combineren om zowel de belangen van het team als de opdracht voor het OBT te bewaken.

Ons aanbod

Online Behandelteam, Direct

Sinds september 2018 heeft GGzE een Online BehandelTeam (OBT). Dit behandelteam is gepositioneerd binnen GGzE Direct, de eenheid voor generalistische specialistische GGZ behandelingen. Naast het OBT is er binnen GGzE Direct een team voor Transculturele Psychiatrie, zijn er drie reguliere ambulante behandelteams en is er een team Preventie/Groepen.

GGzE Direct kenmerkt zich doordat ze met haar cliënten zoekt naar een hulpvraaggerichte behandelfocus en deze afgebakend in interventies en duur behandelt. Wij geloven dat op deze manier meer cliënten dan voorheen adequaat behandeld kunnen worden en zijn ervan overtuigd dat behandeling een cyclisch karakter kan hebben. Cliënten worden gedurende een afgebakende tijd, bijvoorbeeld één jaar, gefocust behandeld, waarna het traject met geloof in de veerkracht en flexibiliteit van de cliënt beëindigd wordt. Vanzelfsprekend kunnen cliënten bij een nieuwe hulpvraag opnieuw verwezen worden, met een zo minimaal mogelijke wachttijd.

Binnen GGzE Direct worden vele verschillende hulpvragen behandeld, bijvoorbeeld gerelateerd aan: angst en stemming, emotieregulatieproblematiek, ADHD, trauma, persoonlijkheidsproblemen, suïcidepreventie vragen en sociale communicatievraagstukken.

Het OBT waartoe je gaat behoren is pionier voor de verdere implementatie van online hulpverlening en eHealth binnen heel GGzE. GGzE is een koploper onder de grote instellingen op het gebied eHealth en we zijn continu bezig met het verder professionaliseren van ons behandelaanbod. Naast online behandelmodules, beeldbellen, online groepsbehandeling en online dagboeken, is er ruimte voor VR en het onderzoeken van andere online mogelijkheden. Het aanbod is vernieuwend en de ontwikkelingen staan absoluut niet stil.

Binnen jouw werk participeer je bij het uitproberen van nieuwe technieken, vanzelfsprekend in volledige openheid naar onze cliënten en met hun toestemming. Dit betekent soms tegen de stroom in zwemmen, omdat je deel uitmaakt van een team dat gelooft dat de zorg oprecht beter kan dan nu vaak het geval is.

Waar andere teams de behandeling veelal face-to-face en in real life aanbieden, is jouw voornaamste medium vooral alles wat online en met eHealth beschikbaar is en nog gaat komen. Vanzelfsprekend zijn er op indicatie en zoveel mogelijk incidenteel ook face-to-face en real life contacten mogelijk, maar de uitdaging is om cliënten zo maximaal mogelijk via eHealth van dienst te zijn.

Voor meer informatie zie: www.ggzei.nl/onlinebehandelen

Wat zijn jouw taken?

Als GZ-psycholoog en regiebehandelaar stel je na de intake samen met de cliënt en hun naasten het behandelplan op, in nauwe samenwerking met het team. Je biedt behandeltrajecten aan binnen de GBGGZ en SGGZ. Je neemt deel aan een wekelijks MDO waarin basispsychologen, GZ-psychologen, een coach, een SPV-er, een verpleegkundig specialist GGz en een psychiater gezamenlijk de kwaliteit van de behandeling borgen. Je geeft werkbegeleiding aan een aantal basispsychologen en/of de coach. Je kent de grenzen van je deskundigheid en betrekt tijdig de brede expertise die binnen GGzE voor handen is bij de behandelvraagstukken waar je voor staat. Je blijft jezelf ontwikkelen en houdt je eigen expertise en kennis op peil

Interesse?

Vragen?

Heb je nog vragen over de functie van GZ-Psycholoog binnen OBT? Neem dan contact op met Kim Verhoef (GZ-psycholoog/kartrekker OBT) via 06 51632549, Marja Hendriks (Managementassistente) via 06 51383096 of Monique van Haaren (Manager GGzE Direct) via 06 51632681.

Solliciteren?
Spreekt de functie je aan? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. We ontvangen je reactie graag voor 29 november 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vorige Volgende