Wij vragen

Je bent een BIG-geregistreerde GZ-Psycholoog. Je hebt enig gevoel voor humor en beschikt over een redelijke dosis lef, doorzettingsvermogen, optimisme en zelfreflectie. Bij voorkeur ben je geschoold in één van de bovengenoemde referentiekaders en heb je ervaring met het werken binnen een gesloten klinische setting. Je bent in staat om grenzen te stellen en te handelen in complexe situaties. Je hoeft echter geen held te zijn. We hechten waarde aan intervisie, collegiale toetsing en een open houding. We vinden het echter wel belangrijk dat je besef hebt van de maatschappelijke context waarbinnen je handelt: een veilige samenleving is ons belangrijkste product.

Ons aanbod

GGzE is een vooruitstrevende instelling voor geestelijke gezondheidszorg die in haar uitgangspunten het Planetree gedachtengoed omarmt. Binnen de eenheid Persoonlijkheid van de Woenselse Poort - onderdeel van de GGzE - behandelen we met ongeveer 120 collega's een uitdagende cliëntenpopulatie. Het betreffen ongeveer 90 klinisch verblijvende cliënten met een forensisch kader bij wie sprake is van persoonlijkheidsproblematiek al dan niet in combinatie met een as-I stoornis en/of problematisch middelengebruik. Er wordt gewerkt vanuit een schematherapeutisch referentiekader. Het tegemoet komen aan belangrijke basisbehoeften van de cliënt zoals écht contact, veiligheid en realistische grenzen zijn voorwaarden om tot verandering te komen. De behandelstaf vormt een hechte club met relatief weinig verloop. Humor, lef, creativiteit, compassie en doorzettingsvermogen zijn sleutelwoorden. Onze cliënten zijn slim, ad rem, veeleisend, veelzijdig, uitdagend en soms ronduit onhebbelijk. Dat alles maakt het tot een boeiende werkplek waarbij het belang van een veilige samenleving te allen tijde leidend is. Samenwerken is een must en de uitspraak 'it takes a village to raise a child' is hier zeker van toepassing. Ook de ervaringsdeskundig medewerker vormt een belangrijke discipline die bijdraagt aan het herstel van onze cliënten. Daarnaast leiden we ook collega's op: er zijn opleidingsplekken voor de opleiding tot klinisch psycholoog, psychiater en psychotherapeut. Er is een intern scholingsaanbod gericht op schematherapie en risicotaxatie.

De afdeling waarvoor we deze vacature plaatsen, is een afdeling met 17 cliënten op beveiligingsniveau 2. De nadruk wordt gelegd op resocialisatie.

Jouw werkdag!

Als GZ-Psycholoog / behandelcoördinator ben je gekoppeld aan een afdeling en ben je behandelverantwoordelijke van de cliënten die op deze afdeling verblijven. Je geeft sturing en coaching aan het sociotherapeutisch team, zit zorgplanbesprekingen voor en maakt onderdeel uit van de behandelstaf. Ook treed je op als getuige-deskundige bij verlengingszittingen.

Deze vacature is verlopen