Wij vragen

Jij hebt affiniteit en ervaring met complexe zorgvragen van mensen met zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking. Je hebt de vaardigheid goed aan te sluiten bij het belevingsniveau van cliënten. Je hebt aandacht voor de cliënt en diens sociale omgeving, en betrekt naasten actief bij de behandeling. Daarnaast werk je graag samen in een multidisciplinair team. Je hebt een BIG registratie als arts en inschrijving als psychiater in het BIG register van medische specialisten of een bijna afgeronde opleiding tot psychiater. Je hebt zin om te werken in twee prachtige centra, waar je naast werken in de dagelijkse praktijk een bijdrage kunt leveren aan verdere ontwikkeling, deskundigheidsbevordering en innovatie.

Ons aanbod

In deze functie werk je gedeeltelijk voor regionaal centrum OPSY en GGzE Select Centrum Autisme. Beide afdelingen hebben zowel een klinisch als een ambulant team heeft. Beide centra bevinden zich op het terrein van De Grote Beek in een prachtige en groene werkomgeving en goed bereikbaar met (openbaar) vervoer. De urenverdeling tussen de centra is in afstemming met elkaar.

OPSY
OPSY biedt diagnostiek en behandeling aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid met (het vermoeden van) psychiatrische problematiek. Het gaat hierbij om mensen die bij hun ouders thuis of (begeleid) zelfstandig wonen in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrisch ziekenhuis, een orthopedagogische instelling of anders. In dit centrum wordt orthopedagogische en psychiatrische expertise samengebracht ten einde de vaak complexe problematiek van cliënten met minderbegaafdheid en psychische stoornissen het hoofd te bieden en perspectief te vinden voor hen en hun omgeving waar vaak sprake is van grote handelingsverlegenheid.
De hulpverlening bestaat naast consultatie uit diagnostisch onderzoek, advies, casemanagement, ambulante en klinische behandeling. Daarbij bieden we ook hulp aan de mensen in hun directe omgeving, zoals ouders, partners, gezinsleden en andere hulpverleners die dagelijks bij hen betrokken zijn.

In het centrum heb je te maken met een complex en gevarieerd werkveld. De diagnostiek- en behandelmogelijkheden voor onze doelgroep zijn volop in ontwikkeling en daar dragen wij actief aan bij. OPSY gebruikt een methodiek en aanpak die de cliënt regie geeft over zijn eigen behandeling . Dit door ingewikkelde taal zoveel mogelijk te vermijden en communicatie zowel qua taal als schriftelijk af te stemmen op de persoon om wie het gaat. Digitale werkvormen en eHealth worden als ondersteuning steeds meer uitgebreid. Ontwikkeling van deze methodiek loopt nu enige jaren in de vorm van het project “OPSY in Beeld.”

Select Autisme
Centrum Autisme is een van de specialistische behandelcentra binnen GGzE Select. Vanuit drie multidisciplinaire teams bieden we een geïntegreerd en flexibel zorgaanbod op het gebied van specialistische diagnostiek, behandeling en training – afgestemd op de hulpvragen op verschillende levensgebieden van mensen met een autismespectrumstoornis met normale tot hoge begaafdheid en/of co-morbide problematiek. Als psychiater werk je nauw samen met onze psychologen, verpleegkundig specialisten, ervaringsdeskundigen, casemanagers, trainers, systeemtherapeut, seksuoloog en IPS trajectbegeleiders. We werken in een open dialoog met de mensen met autisme die zich bij ons melden, hun naasten en andere betrokken hulpverleners. In de afgelopen 20 jaar hebben we gebouwd aan een centrum waar praktijk, ontwikkeling, innovatie en onderzoek nog altijd hand in hand gaan, met passie en trots! In een bijzondere regio waarin kennis, gewoon doen en talent samenkomen. We werken graag met elkaar, staan open voor nieuwe ideeën.

Wat zijn jouw taken?

Als psychiater bij OPSY en Centrum Autisme werk je in een gedreven en betrokken multidisciplinair team. Binnen het multidisciplinair team zet jij je expertise in voor diverse hulpvragen en vaak (differentiaal) ingewikkelde psychiatrische beelden. Naast het doen van psychiatrisch onderzoek en bijdragen aan de planning en uitvoering van behandeling, draag je de medisch psychiatrische verantwoordelijkheid. Je geeft consultaties aan huisartsen of AVG artsen en hebt goede verbinding met andere gespecialiseerde centra binnen en buiten GGzE. Als psychiater kun je onderdeel uitmaken van het opleidingsteam van GGzE. OPSY biedt opleidingsplaatsen voor psychiaters, arts verstandelijk gehandicapten, huisartsen in opleiding en andere disciplines. Zowel Centrum Autisme als OPSY heeft nauwe verbindingen met relevante kennisnetwerken en academische werkplaats, en werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Als psychiater draai je mee in de bereikbaarheidsdienstenstructuur zoals we die kennen binnen GGzE.

Interesse?

Heb je nog vragen over de functie van Psychiater? Neem dan contact op met Jeanine van der Meijden (Inhoudelijk Manager en Klinisch Psycholoog GGzE Select Autisme) te bereiken op nummer 06 30215394 of Erik den Boer (Psychiater OPSY) via 040 2141045.

Solliciteren?
Spreekt de functie je aan? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vorige Volgende