Wij vragen

Je bent in het bezit het getuigschrift Master Advanced Nursing Practice en bent ingeschreven in het register Verpleegkundig Specialist, artikel 14. Je bent bekwaam en bevoegd op het gebied van farmacotherapie, lichamelijk onderzoek, psychotherapeutische deeltechnieken, rehabilitatie en crisisinterventie. Verder heb je kennis van de wet BIG, WGBO, BOPZ, Geneesmiddelenwet en andere relevante wetten. Je bent een enthousiaste en gedreven teamspeler met goede communicatieve vaardigheden en zelf-reflectief vermogen. Je bent in staat het hoofd koel te houden in tijden van verandering en daaraan een positieve en actieve bijdrage te leveren. Je kunt snel en kordaat handelen en gaat bewust om met beschikbare tijd en middelen. Je hebt bij voorkeur kennis van of ervaring met het netwerk van zorgverleners en instanties in de regio.

Ons aanbod

De Dintel is een besloten afdeling waar een uitgebreid multidisciplinair behandelaanbod op individueel gebied tot de mogelijkheden behoort. Op de Dintel verblijven mensen bij wie psychotische problematiek op de voorgrond staat, maar meestal niet als enige diagnose gesteld is. Naast een psychotische kwetsbaarheid spelen er zaken zoals verslaving, persoonlijkheidsproblematiek en/of een ontwikkelingsstoornis.

Eigen regie staat hoog in het vaandel op de Dintel, waarbij een hoge kwaliteit van leven en herstelgerichte zorg op nummer 1 staan.

Jouw werkdag!
Het op basis van individuele zorgplannen behandelen en begeleiden van cliƫnten met psychiatrische, psychosociale, psychogeriatrische en/of (neuro)psychologische problematiek en/of ziektebeelden. Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de behandelzorg en het (mede) vormgeven en uitvoeren van het behandelzorgbeleid, in nauwe samenwerking met het (verpleegkundig) team en collega behandelaar. Je werkt als behandelaar met voorschriftbevoegdheid voor medicatie. Dit in nauwe samenwerking met de psychiater.

Deze vacature is verlopen