Wij vragen

Jij bent een BIG-geregistreerd GZ-psycholoog. Je hebt een gedegen kennis over en ervaring in de neuropsychologie, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Je hebt ervaring in het werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en neurodegeneratieve ziektebeelden. Kennis van en ervaring in het werken met mensen met psychiatrische problematiek strekt eveneens tot de aanbeveling. Je bent een enthousiaste en gedreven teamspeler met goede communicatieve vaardigheden en zelf-reflectief vermogen. Je bent in staat het hoofd koel te houden in tijden van verandering en daaraan een positieve en actieve bijdrage te leveren. Je kunt snel en kordaat handelen en gaat bewust om met beschikbare tijd en middelen. Je hebt bij voorkeur kennis van of ervaring met het netwerk van zorgverleners en instanties in de regio.

Ons aanbod

Je gaat werken bij GGzE de Kleine Beek. Jouw werkzaamheden vinden plaats binnen het klinische team Neuropsychiatrie. Dit klinische team biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met stoornissen in de samenhang tussen hersenfuncties en gedrag. Het team Neuropsychiatrie richt zich op mensen met gedragsproblemen, psychologische functiestoornissen, neurologische en/of psychiatrische verschijnselen, bij wie men hersenschade vermoedt of heeft vastgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met niet-aangeboren hersenletsel of (een vermoeden van) dementie of een andere neurodegeneratieve aandoening. Ook mensen met (complexe) neurocognitieve stoornissen en co-morbiditeit bij andere psychiatrische problematiek kunnen worden verwezen naar het team Neuropsychiatrie. Hoewel dit hoofdzakelijk mensen zijn van 60 jaar en ouder, zie je ook mensen jonger dan 60 (en ouder dan 18) jaar met problematiek die specifieke kennis en deskundigheid vereist op het grensvlak van de neurologie, (neuro)psychologie en psychiatrie. Daarnaast kan het zijn dat voor een deel je werkzaamheden ook plaatsvinden op een andere afdeling waar mensen met Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA) verblijven.

Jouw werkdag!

Wij zoeken een GZ-psycholoog, die ons behandelteam komt versterken. Werken bij ons staat garant voor diversiteit en mogelijkheden. Je diagnosticeert, indiceert en behandelt (ook mediatief) binnen een multidisciplinair team. Je naaste collega’s binnen het team zijn bijvoorbeeld psychiater, geriater, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, zorgtrajectbegeleider, maatschappelijk werker of systeemtherapeut. Je kunt optreden als regiebehandelaar, doet consultaties voor zowel interne als externe partijen en draagt bij aan scholing en deskundigheidsbevordering.

Deze vacature is verlopen