Wij vragen

Een psychiater met belangstelling en affiniteit met deze doelgroep. Persoonlijke ontwikkeling op meerdere gebieden wordt sterk gestimuleerd. Met jou samen kijken we dan op welke wijze jij je het beste in deze rol kunt ontwikkelen.

Ons aanbod

Voor het zorgprogramma Persoonlijkheid zoeken wij een besluitvaardige en enthousiaste psychiater die affiniteit heeft met de doelgroep van de forensische psychiatrie.

De eenheid bestaat uit 4 afdelingen met in totaal 74 bedden op beveiligingsniveau 3 en 2. Je werkt als uitvoerend psychiater in een multidisciplinair team. Een GZ-psycholoog of klinisch psycholoog treedt op als regiebehandelaar en geeft in samenwerking met de teamleider leiding aan dit team. De afdelingen werken met een schematherapeutisch referentiekader. Rode draad in de behandeling is behandelen in veiligheid middels interventies op de risicofactoren, stabilisatie van aanwezige psychopathologie, en aandacht voor de ontwikkeling van de autonomie van de patiënt/cliënt. Afhankelijk van de voortgang kunnen de patiënten op elkaar aansluitende minder intensieve beveiligingsniveaus behandeld worden. De patiënten hebben naast een persoonlijkheidsstoornis vaak ook verslavings problematiek, as-I pathologie en begaafdheidstekorten.

Jouw werkdag!

Je bent werkzaam als psychiater op een of verschillende afdelingen van het zorgprogramma. Je hebt een specifieke verantwoordelijkheid voor de psychiatrische aspecten, de somatiek en het medicatiebeleid en samen met de regiebehandelaar de voortgang van het behandelproces.

Je superviseert arts-assistenten van de opleiding tot psychiater en doet bereikbaarheidsdienst als klinisch achterwacht.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende