Wij vragen

In verband met uitbreiding vanwege de toegenomen vraag zoeken wij een systeemtherapeut met affiniteit en bij voorkeur ruime ervaring in de hulpverlening aan cliënten met een eetstoornis en hun naasten.

Wij vragen:

  • Relevante kennis op HBO-niveau (te denken aan de opleiding SPH), aangevuld met de Post HBO opleiding Systeemtherapie en een door de NVRG erkende vo-opleiding;
  • Een registratie als Systeemtherapeut bij de NVRG;
  • Een enthousiaste collega die het prettig vindt om in een multidisciplinair team te werken, die in staat is om intensief samen te werken en die de samenwerking ook actief opzoekt en stimuleert. We verwachten dat je op een betrokken en transparante manier participeert in intervisie en teamoverleg, waarbij je mee vorm geeft aan de huidige zelforganisatie door een (ster)rol op te pakken;
  • Deelname aan multidisciplinair cliënten-overleg (wekelijks), teamoverleg (intervisie en werkoverleg) en mede vormgeven aan het aanbod van de deeltijd, MeerGezinsDagbehandeling en systeemtherapie voor deze uitdagende doelgroep, waarbij je beschikt over een optimistische en volhardende attitude, waarbij je naast sensitiviteit ook beschikt over vaardigheden om te confronteren en grenzen te stellen.

Ons aanbod

Het eetstoornissen team van GGzE is een specialistisch team dat zich toelegt op behandeling van cliënten met eetstoornissen en hun gezin/ naasten in de leeftijd van 8 tot 65 jaar. De GGzE is erkend als NAE-lid en heeft de ambitie de kwaliteit van zorg voor deze doelgroep blijvend te ontwikkelen, mede middels wetenschappelijk onderzoek op de afdeling.

Wat zijn jouw taken?

De behandeling binnen het eetstoornissen team wordt vormgegeven volgens de richtlijnen, waarbij de behandeling multidisciplinair plaatsvindt middels de modules: somatische controle, voedingsmanagement, individuele cognitieve therapie/ psychotherapie, systeemtherapie, ervaringsdeskundigheid en op indicatie e-health en psych farmacotherapie. De ambulante, deeltijd- of dagbehandeling wordt geboden aan de jongeren, wonend in hun gezin, vanuit de visie ‘Ouders als Bondgenoot’. Vanuit de richtlijn blijkt systeemtherapie bij jongeren met een eetstoornis de enige evidence-based behandeling te zijn en zodoende ben je als systeemtherapeut intensief betrokken bij deeltijdbehandeling (met warme maaltijden met ouders), Meer Gezins Dag Behandeling en systeemtherapie op maat per gezin. Het doel van de behandeling bij kinderen en jongeren is om ouders te ondersteunen in hoe ze samen met hun kind de eetstoornis kunnen overwinnen. Bij (jong)volwassenen kan op indicatie systeemtherapie gegeven worden, met partner, ouders, kinderen of andere naasten, als het systemisch functioneren een in standhoudende factor lijkt te zijn van de eetstoornis.

Interesse?

GGzE laat mensen groeien. Dat geldt voor cliënten en voor medewerkers. Medewerkers waarderen het werken bij GGzE.

We zijn een grote speler in de psychiatrie. Dit biedt jou volop mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei.

GGzE investeert in innovatie. We zijn voortdurend op zoek naar manieren op de zorg beter en slimmer te maken. Dit doen we samen met medewerkers, cliënten, ervaringsdeskundigen, studenten en bedrijven.

Vragen?

Heb je nog vragen over de functie van Systeemtherapeut binnen Team Eetstoornissen? Neem dan contact op met Marjolein Bultinck (Inhoudelijk Centrummanager) via telefoonnummer 06 58913033 of Ankie Roedelof (Klinisch Psycholoog) via 06 20417413.

Vorige Volgende