Wij vragen

Een gediplomeerd MBO/HBO Verpleegkundige of Sociaal Pedagogisch Hulpverlener die affiniteit heeft met deze forensische doelgroep en het begeleiden van studenten. Ons team is stabiel en werkt nu bijna 5 jaar samen. Hierdoor zijn we zelfstandig, maken we samen keuzes en is feedback geven belangrijk. We communiceren in openheid met elkaar over de zaken die we tegen komen in het dagdagelijkse werk.

Gekeken naar de huidige samenstelling van het team zoeken wij iemand die daar een constructieve bijdrage aan kan leveren. Gedacht moet worden aan: evenwichtigheid, enthousiast, ervaring daadkracht en creativiteit. Belangrijk binnen ons werk en zeker in relatie met het begeleiden van onze studenten is het reflectievermogen. Er wordt van je verwacht dat je kwetsbaar op kan stellen.

Ons aanbod

Afdeling Keer is een 24-uurs behandelafdeling binnen de beveiligingsniveau 2 van de Woenselse Poort. De afdeling valt onder het zorgpad Persoonlijkheidsstoornissen, er zijn hier kwetsbare cliënten opgenomen waarbij vaak sprake is van complexe problematiek. In totaal verblijven er 14 cliënten (mannen en vrouwen). De afdeling heeft een brugfunctie tussen forensische behandeling en resocialisatie. Enerzijds krijgen zij nog klinische behandeling, anderzijds werken we aan resocialisatie en werken we dus ook veel naar buiten toe met de cliënten. Als behandelteam vinden we het belangrijk dat we naast onze cliënten staan maar tegelijkertijd de risico’s goed in het oog houden. Het is continue laveren tussen het bieden van nabijheid en ondersteunen, maar ook grenzen stellen, een spiegel voorhouden en aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. We zijn een zelfstandig en enthousiast team waarbij iedereen vanuit zijn eigen kwaliteiten de ruimte krijgt om bij te dragen aan de behandeling en ontwikkeling van de cliënten maar ook onszelf als professional. Naast de zorg voor onze cliënten zijn we een leerafdeling, wat betekent dat we een 4-tal studenten hebben. Het begeleiden van leerlingen binnen het milieu is daarom een vereiste.

Wat zijn jouw taken?

De indeling van jouw werkdag is tweeledig: je begeleidt cliënten in het dagelijkse leven op de afdeling en daarbuiten, je motiveert cliënten om deel te nemen aan het geboden programma. Als sociotherapeut ben jij degene die een belangrijke bijdrage levert aan dit programma in thema bijeenkomsten/leefstijl/ dagbesteding etc. Daarnaast lever jij een bijdrage aan het socio-therapeutische milieu. Het milieu van afdeling Keer is supportief, ondersteunend en inzichtgevend. Uiteraard zijn er ook administratieve handelingen waar jij je aandeel in levert, denk hierbij aan rapportages, multidisciplinaire overleggen, risicotaxaties en het zorgplan.

Interesse?

GGzE laat mensen groeien. Dat geldt voor cliënten en voor medewerkers. Medewerkers waarderen het werken bij GGzE.

We zijn een grote speler in de psychiatrie. Dit biedt jou volop mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei.

GGzE investeert in innovatie. We zijn voortdurend op zoek naar manieren op de zorg beter en slimmer te maken. Dit doen we samen met medewerkers, cliënten, ervaringsdeskundigen, studenten en bedrijven.

Vragen?

Heb je nog vragen over de functie van Sociotherapeut afdeling Keer 2D van de Woenselse Poort? Neem dan contact op met Sjoerd van Campen via telefoonnummer: 06-20634248.

Vorige Volgende