Wij vragen

Je bent een enthousiaste collega die het prettig vindt om in een multidisciplinair team te werken, die in staat is om intensief samen te werken en die de samenwerking ook actief opzoekt en stimuleert. We verwachten dat je op een betrokken en transparante manier participeert in intervisie en teamoverleg.

We stellen hoge eisen aan integriteit en je vermogen om een werkrelatie te creëren, gebaseerd op respect en betrouwbaarheid, met onze vaak erg angstige cliënten. We zoeken iemand die de eigen autonomie kan behouden bij cliënten die een sterk emotioneel appèl kunnen doen.

Je bent in het bezit van een afgeronde relevante HBO opleiding. Je bent BIG-geregistreerd en/of hebt een CONO-beroep.

Ons aanbod

GGzE TRTC is een specialistisch centrum dat zich toelegt op diagnostiek en behandeling van volwassenen met complexe chronische traumatisering, vaak gepaard gaand met hechtingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

De behandeling binnen TRTC wordt vormgegeven vanuit een ambulante Therapeutische Gemeenschap voor en door cliënten waarbij de behandeling steeds multidisciplinair plaatsvindt. De behandeling is erop gericht dat cliënten de gevolgen van de traumatische ervaringen beter kunnen hanteren. Het doel is dat ze beter kunnen functioneren en de kwaliteit van hun leven en die van de personen in hun directe omgeving verbetert. Cliëntenparticipatie, combineren van groepsbehandeling (Therapeutische Gemeenschap) met individuele behandeling en e-health, en het betrekken van het systeem van de cliënt zijn belangrijke speerpunten.

Jouw werkdag!

In verband met het vertrek van een van onze collega’s zoeken wij een casemanager met voldoende emotionele stabiliteit die een actieve rol kan vervullen in de Welkom & Oriëntatiefase van de behandeling. Onder toezicht van een klinisch psycholoog of psychiater begeleid je cliënten gedurende de eerste 6-9 maanden van hun traject bij TRTC bij het in kaart brengen van diverse levensgebieden en emotionele thema’s en coördineer je het klinisch pad. Samen met de cliënt werk je aan het opbouwen van draagkracht voor de verdere traumabehandeling. Aantoonbare affiniteit met complexe traumatisering (vooral complexe PTSS en dissociatieve stoornissen) is een vereiste, ervaring op dit gebied is een pré.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende