Wij vragen

Je bent in het bezit van een MBO-V of HBO-V/ SPH of Pedagogiek diploma. Met jouw kennis en kunde, doorzettingsvermogen en enthousiasme ben je snel inzetbaar binnen ons team. Je bent veerkrachtig, daadkrachtig en hebt een lange adem. Je kijkt kritisch naar je eigen handelen en durft dit bespreekbaar te maken met je collega’s. Je onderschrijft het werken vanuit het relationele model. Je houdt van aanpakken, bent communicatief vaardig en je werkt graag in teamverband.

Ons aanbod

Je gaat werken op afdeling Long Care. Afdeling Long Care is onderdeel van zorgeenheid Intensieve Behandeling (IB) en is gevestigd binnen De Woenselse Poort. De Long Care is een klinische afdeling die 24-uurs zorg en behandeling biedt binnen een beveiligde omgeving aan cliënten met zowel een civielrechtelijk kader (BOPZ) als een strafrechtelijk kader (justitieel).

Bij cliënten die worden opgenomen binnen afdeling Long Care is sprake van een combinatie van meerdere ernstige psychiatrische stoornissen die een langdurig en terugkerend patroon van ernstig ageergedrag vertonen. Bij cliënten kan er sprake zijn van psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, stoornis in het autismespectrum en/of ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Bij een aantal cliënten is tevens sprake van middelenafhankelijkheid en/of een verstandelijke beperking. Bij deze groep cliënten is sprake van een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis, waarbij voorgaande klinische behandelingen onvoldoende resultaat hebben gehad ten gevolge van het ernstige ageergedrag. De behandeling is gericht op het herstellen van de behandelrelatie tussen cliënt en hulpverlener met als doel terugkeer naar een passende setting binnen de eigen instelling/verwijzende instantie. Binnen de Long Care nemen wij patiënten op die vanuit het hele land verwezen worden omdat ze elders zijn vastgelopen in hun behandeling doordat zij met hun beeld ontwrichtend gedrag vertonen. Wij hebben een intensieve samenwerking met de KIB–afdelingen in Nederland en vanuit hier worden patiënten vaker aan ons doorverwezen. Hulpverleners verwarren de Long Care weleens met een Long stay afdeling, maar hierin zit een duidelijk verschil. Binnen de Long Care bieden wij veelal een laatste behandelmogelijkheid voor een uiterst intensieve patiënt groep.

Jouw werkdag!

In deze functie begeleid je de cliënt op de afdeling of als dit niet mogelijk is vanuit een kamerprogramma. Iedere cliënt krijgt zorg op maat bepaald vanuit een behandelplan, waarbij stabilisatie en normalisatie van gedrag en vermindering van risicofactoren doelen zijn. Wij zijn een enthousiast team dat het belangrijk vindt om op een professionele wijze samen te werken aan de behandeldoelen die met de cliënten zijn opgesteld. Daarnaast werken we vanuit de Planetree gedachte aan een zo optimaal mogelijk behandelklimaat. Hierbij staan humor en relativering hoog in het vaandel.

In het behandelproces werken we als verpleegkundig team (multidisciplinair) nauw samen met een Psychiater, een Verpleegkundig specialist GGZ, een GZ-psycholoog, een Casemanager, Activiteitenbegeleiders, Vaktherapeuten en de Teamleider.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende